"Vroeger was er wel het regisseursgilde", zegt de regisseur van 'Rundskop', "maar dat initiatief miste elke continuïteit terwijl we merken dat er in onze sector, die zich sterk heeft geprofessionaliseerd, nood is aan een dagelijks bestuur dat een aanspreekpunt kan vormen voor de overheid en de andere spelers. Wij willen bijvoorbeeld gezamenlijk onze belangen verdedigen in de hele discussie rond het uitgesteld kijken en de rechten die daarvoor betaald worden. We willen ook de gesprekspartner worden voor het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en voor de kabinetten van de ministers van Media, Ingrid Lieten, en van Cultuur, Joke Schauvliege." Daarnaast heeft de Unia van Regisseurs het ook tot haar taak gemaakt nieuwe, jonge regisseurs wegwijs te maken in het vak. "We kunnen hen helpen met vragen over auteursrechten", zegt Michaël Roskam. "Bij welke auteursrechtenvereniging maken ze zich best lid? Hoe kunnen of moeten ze hun inkomsten aangeven, als arbeidsinkomsten of als auteursrechten? Dat soort dingen." Naast Michaël Roskam hebben ook Jan Verheyen, Stijn Coninx, Frank Van Passel, Hans Van Nuffel, Geoffey Enthoven, Vanja d'Alcantara en Hans Herbots zich achter het initiatief geschaard. (GEORGES GOBET)

"Vroeger was er wel het regisseursgilde", zegt de regisseur van 'Rundskop', "maar dat initiatief miste elke continuïteit terwijl we merken dat er in onze sector, die zich sterk heeft geprofessionaliseerd, nood is aan een dagelijks bestuur dat een aanspreekpunt kan vormen voor de overheid en de andere spelers. Wij willen bijvoorbeeld gezamenlijk onze belangen verdedigen in de hele discussie rond het uitgesteld kijken en de rechten die daarvoor betaald worden. We willen ook de gesprekspartner worden voor het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en voor de kabinetten van de ministers van Media, Ingrid Lieten, en van Cultuur, Joke Schauvliege." Daarnaast heeft de Unia van Regisseurs het ook tot haar taak gemaakt nieuwe, jonge regisseurs wegwijs te maken in het vak. "We kunnen hen helpen met vragen over auteursrechten", zegt Michaël Roskam. "Bij welke auteursrechtenvereniging maken ze zich best lid? Hoe kunnen of moeten ze hun inkomsten aangeven, als arbeidsinkomsten of als auteursrechten? Dat soort dingen." Naast Michaël Roskam hebben ook Jan Verheyen, Stijn Coninx, Frank Van Passel, Hans Van Nuffel, Geoffey Enthoven, Vanja d'Alcantara en Hans Herbots zich achter het initiatief geschaard. (GEORGES GOBET)