Een definitief cijfer is pas voor eind maart, maar een nieuw rapport van het monitoringcomité toont alvast dat het gat in de Vlaamse begroting voor vorig jaar kleiner zal zijn dan de regering-Bourgeois had gevreesd. Bij de begrotingsaanpassing was sprake van een tekort van 560 miljoen euro. In het monitoringrapport van juli 2015 was zelfs sprake van een tekort van ruim een miljard euro. Dat gat slonk de voorbije maanden stelselmatig tot 667,8 miljoen euro in december 2015 en nu dus tot 407 miljoen euro. Daarmee doet Vlaanderen ook een stuk beter dan het tekort van 765 miljoen euro dat door de Hoge Raad voor Financiën (HRF) was gesuggereerd. De verkleining van het tekort heeft vooral te maken met de herberekening van de federale opcentiemen. Die komt voor Vlaanderen neer op ruim 400 miljoen euro aan extra ontvangsten ten opzichte van wat was voorzien in de begrotingsaanpassing. De positieve impact van die herberekening wordt echter voor een belangrijk deel tenietgedaan door de tegenvallende gewestbelastingen. Die blijven bijna 300 miljoen euro onder de verwachtingen. Vooral de opbrengsten uit de erfbelasting (-219,3 miljoen euro) en de schenkbelasting (-84,8 miljoen euro) vallen lager uit dan begroot. Dat het resultaat tegenover december 2015 met 260,8 miljoen is verbeterd, heeft onder meer te maken met een aantal ontvangsten dat hoger uitvalt dan eerder geraamd. Zo kan er bijvoorbeeld door het afsluiten van het klimaatakkoord eind vorig jaar nog voor 31,6 miljoen euro aan emissierechten aangerekend worden in plaats van 4,9 miljoen euro. (Belga)

Een definitief cijfer is pas voor eind maart, maar een nieuw rapport van het monitoringcomité toont alvast dat het gat in de Vlaamse begroting voor vorig jaar kleiner zal zijn dan de regering-Bourgeois had gevreesd. Bij de begrotingsaanpassing was sprake van een tekort van 560 miljoen euro. In het monitoringrapport van juli 2015 was zelfs sprake van een tekort van ruim een miljard euro. Dat gat slonk de voorbije maanden stelselmatig tot 667,8 miljoen euro in december 2015 en nu dus tot 407 miljoen euro. Daarmee doet Vlaanderen ook een stuk beter dan het tekort van 765 miljoen euro dat door de Hoge Raad voor Financiën (HRF) was gesuggereerd. De verkleining van het tekort heeft vooral te maken met de herberekening van de federale opcentiemen. Die komt voor Vlaanderen neer op ruim 400 miljoen euro aan extra ontvangsten ten opzichte van wat was voorzien in de begrotingsaanpassing. De positieve impact van die herberekening wordt echter voor een belangrijk deel tenietgedaan door de tegenvallende gewestbelastingen. Die blijven bijna 300 miljoen euro onder de verwachtingen. Vooral de opbrengsten uit de erfbelasting (-219,3 miljoen euro) en de schenkbelasting (-84,8 miljoen euro) vallen lager uit dan begroot. Dat het resultaat tegenover december 2015 met 260,8 miljoen is verbeterd, heeft onder meer te maken met een aantal ontvangsten dat hoger uitvalt dan eerder geraamd. Zo kan er bijvoorbeeld door het afsluiten van het klimaatakkoord eind vorig jaar nog voor 31,6 miljoen euro aan emissierechten aangerekend worden in plaats van 4,9 miljoen euro. (Belga)