In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag, dat grotendeels over de cultuur- en de evenementensector zal gaan, legde de evenementensector zelf een plan voor de stapsgewijze heropening van de sector op tafel. Het plan bestaat uit verschillende fases en is gekoppeld aan de bezetting op intensieve zorg, de daling van het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Intussen ligt er ook een kader op tafel voor de organisatie van een dertigtal testevents in mei en juni. Ook daar buigt het Overlegcomité zich vrijdag over. Bijna alle partijen polsten vandaag in het Vlaams Parlement naar de houding van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon in aanloop naar het nieuwe Overlegcomité. Volgens Jambon zal de Vlaamse regering vrijdag het plan en de event matrix van de evenementensector op tafel leggen en verdedigen. Jambon kijkt daarbij wel expliciet in de richting van Groen, Vooruit en Open Vld, partijen die deel uitmaken van de federale regering. "Mag ik noteren dat jullie vrijdag mee de matrix van de eventsector goedkeuren? Wij leggen die op tafel. Ik sta daar 100 procent achter. We zijn hier bondgenoten en ik ga vrijdag kijken hoe dit bondgenootschap zich gaat afwikkelen. Mijn ervaringen in de vorige overlegcomités waren niet zeer positief", aldus Jambon. Wat de testevents betreft, bevestigt Jambon dat er een kader is vastgelegd voor de organisatie van een 20 à 30 events in mei en juni. De Vlaamse regeringsleider vindt dat er "niet massaal" nog testevenementen moeten georganiseerd worden. Er moet wel voldoende spreiding zijn in de aard van de evenementen. (Belga)

In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag, dat grotendeels over de cultuur- en de evenementensector zal gaan, legde de evenementensector zelf een plan voor de stapsgewijze heropening van de sector op tafel. Het plan bestaat uit verschillende fases en is gekoppeld aan de bezetting op intensieve zorg, de daling van het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Intussen ligt er ook een kader op tafel voor de organisatie van een dertigtal testevents in mei en juni. Ook daar buigt het Overlegcomité zich vrijdag over. Bijna alle partijen polsten vandaag in het Vlaams Parlement naar de houding van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon in aanloop naar het nieuwe Overlegcomité. Volgens Jambon zal de Vlaamse regering vrijdag het plan en de event matrix van de evenementensector op tafel leggen en verdedigen. Jambon kijkt daarbij wel expliciet in de richting van Groen, Vooruit en Open Vld, partijen die deel uitmaken van de federale regering. "Mag ik noteren dat jullie vrijdag mee de matrix van de eventsector goedkeuren? Wij leggen die op tafel. Ik sta daar 100 procent achter. We zijn hier bondgenoten en ik ga vrijdag kijken hoe dit bondgenootschap zich gaat afwikkelen. Mijn ervaringen in de vorige overlegcomités waren niet zeer positief", aldus Jambon. Wat de testevents betreft, bevestigt Jambon dat er een kader is vastgelegd voor de organisatie van een 20 à 30 events in mei en juni. De Vlaamse regeringsleider vindt dat er "niet massaal" nog testevenementen moeten georganiseerd worden. Er moet wel voldoende spreiding zijn in de aard van de evenementen. (Belga)