In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in werking treden. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Het zal zich later nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. Dat betekent dat de eindtermen op 1 september kunnen ingaan, maar dat ze nog niet definitief zijn bevestigd. Het Hof heeft dus nog niets gezegd over de grond van de zaak, verduidelijkt Lievens. De kernvraag is: zijn de eindtermen te gedetailleerd in het licht van de onderwijsvrijheid? "In het arrest had het Hof al inkijk kunnen geven in het inhoudelijke standpunt, maar dat is niet gebeurd", aldus de onderwijsexpert. "Het blijft dus wachten tot het zich over een eventuele vernietiging van het decreet buigt." Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Het Hof heeft daarvoor nog enkele maanden de tijd. Het is dus mogelijk dat de eindtermen alsnog vernietigd worden. Toch hoeft dat volgens Lievens niet tot chaos te leiden in het onderwijs. "Het gemeenschapsonderwijs kan ook zonder deze eindtermen dezelfde werkwijze blijven volgen. Ze doen dan eigenlijk meer dan dat er verwacht wordt. Steinerscholen gaan dan weer afwijkende eindtermen vragen, waardoor ze de nieuwe eindtermen (nog) niet moeten naleven", duidt hij. "Het zijn vooral de Katholieke scholen die slachtoffer zijn. Zij hebben nu al de inspanning gedaan om met de nieuwe eindtermen te werken en zullen willen terugschakelen als ze geschorst zouden worden." Lievens vindt dat de uitspraak van het Hof een "wrange nasmaak" heeft. "Het Katholiek Onderwijs komt nu over als een slechte verliezer, terwijl het net in ieders belang is dat een individu of organisatie naar het Grondwettelijk Hof stapt als hij het gevoel heeft dat zijn grondwettelijke vrijheden zijn geschonden", verklaart hij. "Aangezien de Vlaamse regering de eindtermen pas laat klaar had, had het Katholiek Onderwijs weinig tijd om de juridische kwesties uit te klaren voor de inwerkingtreding. De Vlaamse regering wordt nu eigenlijk beloond voor haar traagheid." (Belga)

In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in werking treden. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Het zal zich later nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. Dat betekent dat de eindtermen op 1 september kunnen ingaan, maar dat ze nog niet definitief zijn bevestigd. Het Hof heeft dus nog niets gezegd over de grond van de zaak, verduidelijkt Lievens. De kernvraag is: zijn de eindtermen te gedetailleerd in het licht van de onderwijsvrijheid? "In het arrest had het Hof al inkijk kunnen geven in het inhoudelijke standpunt, maar dat is niet gebeurd", aldus de onderwijsexpert. "Het blijft dus wachten tot het zich over een eventuele vernietiging van het decreet buigt." Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Het Hof heeft daarvoor nog enkele maanden de tijd. Het is dus mogelijk dat de eindtermen alsnog vernietigd worden. Toch hoeft dat volgens Lievens niet tot chaos te leiden in het onderwijs. "Het gemeenschapsonderwijs kan ook zonder deze eindtermen dezelfde werkwijze blijven volgen. Ze doen dan eigenlijk meer dan dat er verwacht wordt. Steinerscholen gaan dan weer afwijkende eindtermen vragen, waardoor ze de nieuwe eindtermen (nog) niet moeten naleven", duidt hij. "Het zijn vooral de Katholieke scholen die slachtoffer zijn. Zij hebben nu al de inspanning gedaan om met de nieuwe eindtermen te werken en zullen willen terugschakelen als ze geschorst zouden worden." Lievens vindt dat de uitspraak van het Hof een "wrange nasmaak" heeft. "Het Katholiek Onderwijs komt nu over als een slechte verliezer, terwijl het net in ieders belang is dat een individu of organisatie naar het Grondwettelijk Hof stapt als hij het gevoel heeft dat zijn grondwettelijke vrijheden zijn geschonden", verklaart hij. "Aangezien de Vlaamse regering de eindtermen pas laat klaar had, had het Katholiek Onderwijs weinig tijd om de juridische kwesties uit te klaren voor de inwerkingtreding. De Vlaamse regering wordt nu eigenlijk beloond voor haar traagheid." (Belga)