Jaarlijks wordt een 400-tal (van de in totaal 155.000) sociale huurders uit hun huis gezet. In zeker 80 procent van de gevallen is dat omwille van wanbetaling. Wie zijn sociale woning verliest, kan zich de volgende dag gewoon opnieuw inschrijven op de wachtlijst.

De toekomstige Vlaamse regering - N-VA, CD&V en Open VLD - wil daar iets aan doen. In de werkgroep Wonen ligt het plan op tafel om een soort zwarte lijst in te voeren voor sociale huurders. Wanbetalers, fraudeurs of zware amokmakers zouden dan voor bepaalde tijd hun recht op een sociale woning kunnen verliezen. Net als vandaag zal er wel altijd een goedkeuring nodig zijn van de vrederechter, op basis van de specifieke situatie waarin het gezin zich bevindt.

Mensen zouden voor drie jaar hun recht op een sociale woning verliezen, staat in de onderhandelingsnota. Dat is te lang, vindt Björn Mallants van de Vlaamse Vereniging voor Huisvestingsmaatschappijen. 'Op 3 jaar kan er veel veranderen'. Hij pleit voor een schrapping tot wanneer iemand zijn achterstallige huur heeft terugbetaald.

Jaarlijks wordt een 400-tal (van de in totaal 155.000) sociale huurders uit hun huis gezet. In zeker 80 procent van de gevallen is dat omwille van wanbetaling. Wie zijn sociale woning verliest, kan zich de volgende dag gewoon opnieuw inschrijven op de wachtlijst. De toekomstige Vlaamse regering - N-VA, CD&V en Open VLD - wil daar iets aan doen. In de werkgroep Wonen ligt het plan op tafel om een soort zwarte lijst in te voeren voor sociale huurders. Wanbetalers, fraudeurs of zware amokmakers zouden dan voor bepaalde tijd hun recht op een sociale woning kunnen verliezen. Net als vandaag zal er wel altijd een goedkeuring nodig zijn van de vrederechter, op basis van de specifieke situatie waarin het gezin zich bevindt. Mensen zouden voor drie jaar hun recht op een sociale woning verliezen, staat in de onderhandelingsnota. Dat is te lang, vindt Björn Mallants van de Vlaamse Vereniging voor Huisvestingsmaatschappijen. 'Op 3 jaar kan er veel veranderen'. Hij pleit voor een schrapping tot wanneer iemand zijn achterstallige huur heeft terugbetaald.