Minister-president Jan Jambon zei in zijn Septemberverklaring dat zijn regering de wachtlijsten voor personen met een handicap versneld wil aanpakken. Voor de oppositiepartijen en voor organisaties uit de sector was het onduidelijk hoe en hoeveel de regering precies zou vrijmaken. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) legde vorige week uit dat de 270 miljoen euro extra die tegen het einde van de legislatuur beloofd was, naar voor zou getrokken worden en al meteen volledig vanaf volgend jaar zal ingezet worden. Over de vier komende jaren heen zou er op die manier zelfs 460 miljoen euro extra naar de sector voor personen met een handicap gaan. Maar ook nadien bleef het onduidelijk waar dat geld precies vandaan moest komen. In de ontwerpbegroting was bijvoorbeeld maar sprake van 15 miljoen euro extra voor uitbreidingsbeleid. Nu blijkt dat het geld via een omweg moet komen, namelijk via niet-uitgegeven geld van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht'. Volgens minister van Begroting Matthias Diependaele rekent de regering in de uitvoering van dat plan namelijk op 10% onderbenutting of niet-uitgegeven middelen, goed voor een bedrag van 430 miljoen euro. Daarvan zal 405 miljoen euro gebruikt worden voor de wachtlijsten voor personen een handicap. Oppositiepartij sp.a heeft grote vragen bij die manier van werken. "Onderbenutting op een begroting impliceert immers dat er investeringen niet uitgevoerd worden en dat het overschot in hetzelfde jaar gebruikt wordt voor de wachtlijsten weg te werken", zegt sp.a-parlementslid Anaf. "Dat is praktisch onmogelijk. Dit is een holle belofte bedoeld om de indruk te geven dat Jan Jambon en Wouter Beke bezorgd zijn over het welzijn van personen met een handicap, maar dat wordt elke dag minder geloofwaardig. Want als je de wachtlijst echt wil wegwerken, investeer je rechtstreeks in de zorg. Niet via duizend-en-één omwegen en fictieve begrotingsoverschotten." (Belga)

Minister-president Jan Jambon zei in zijn Septemberverklaring dat zijn regering de wachtlijsten voor personen met een handicap versneld wil aanpakken. Voor de oppositiepartijen en voor organisaties uit de sector was het onduidelijk hoe en hoeveel de regering precies zou vrijmaken. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) legde vorige week uit dat de 270 miljoen euro extra die tegen het einde van de legislatuur beloofd was, naar voor zou getrokken worden en al meteen volledig vanaf volgend jaar zal ingezet worden. Over de vier komende jaren heen zou er op die manier zelfs 460 miljoen euro extra naar de sector voor personen met een handicap gaan. Maar ook nadien bleef het onduidelijk waar dat geld precies vandaan moest komen. In de ontwerpbegroting was bijvoorbeeld maar sprake van 15 miljoen euro extra voor uitbreidingsbeleid. Nu blijkt dat het geld via een omweg moet komen, namelijk via niet-uitgegeven geld van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht'. Volgens minister van Begroting Matthias Diependaele rekent de regering in de uitvoering van dat plan namelijk op 10% onderbenutting of niet-uitgegeven middelen, goed voor een bedrag van 430 miljoen euro. Daarvan zal 405 miljoen euro gebruikt worden voor de wachtlijsten voor personen een handicap. Oppositiepartij sp.a heeft grote vragen bij die manier van werken. "Onderbenutting op een begroting impliceert immers dat er investeringen niet uitgevoerd worden en dat het overschot in hetzelfde jaar gebruikt wordt voor de wachtlijsten weg te werken", zegt sp.a-parlementslid Anaf. "Dat is praktisch onmogelijk. Dit is een holle belofte bedoeld om de indruk te geven dat Jan Jambon en Wouter Beke bezorgd zijn over het welzijn van personen met een handicap, maar dat wordt elke dag minder geloofwaardig. Want als je de wachtlijst echt wil wegwerken, investeer je rechtstreeks in de zorg. Niet via duizend-en-één omwegen en fictieve begrotingsoverschotten." (Belga)