N-VA, CD&V en Open VLD willen daarmee snel uitvoering geven aan een belofte uit het Vlaamse regeerakkoord.

'Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid', zo stond te lezen in de regeringstekst.

Over de precieze draagwijdte en de mogelijke impact van die passage is al behoorlijk wat inkt gevloeid. Sommige socioculturele organisaties maken zich zorgen over hun voortbestaan.

'Integratie in plaats van segregatie'

De Vlaamse meerderheidspartijen laten er alvast geen gras over groeien en hebben een voorstel van decreet klaar. 'Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar wanneer ons voorstel wordt goedgekeurd, krijgen initiatieven die samenleven bevorderen onze steun', zeggen de indieners Marius Meremans (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D'Hose (Open VLD) in een gezamenlijk persbericht.

Volgens de indieners moeten nieuwkomers zich vlot kunnen integreren in de samenleving. 'We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren', klinkt het.

In de voorgestelde bijsturing wordt 'gemeenschapsvorming' een sleutelbegrip. Zo zal er prioritair geld gaan naar organisaties 'die inzetten op gemeenschapsvorming, verbinding, samenwerking, segregatie tegengaan, bruggen bouwen en formeel en informeel leren'.

Spoedprocedure

De meerderheidspartijen hebben haast. Ze hebben een spoedadvies gevraagd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport (SARC). Bedoeling is dat het voorstel snel op de agenda komt van het Vlaams Parlement.

Volgens de indieners moet het zo snel gaan zodat de betrokken organisaties 'voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan dit nieuwe decreet en het als leidraad te kunnen gebruiken bij de komende subsidieronde'.

Reactie sectorfederatie

De Federatie sociaal-cultureel werk waarschuwt voor een juridisch moeras. 'Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen voor de komende vijf jaar, verandert de Vlaamse regering met dit voorstel van decreet de regels. Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Het gevolg? Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen', stelt ze vrijdagavond.

De Federatie dringt er bij de indieners op aan om het voorstel in te trekken.

N-VA, CD&V en Open VLD willen daarmee snel uitvoering geven aan een belofte uit het Vlaamse regeerakkoord. 'Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid', zo stond te lezen in de regeringstekst. Over de precieze draagwijdte en de mogelijke impact van die passage is al behoorlijk wat inkt gevloeid. Sommige socioculturele organisaties maken zich zorgen over hun voortbestaan. De Vlaamse meerderheidspartijen laten er alvast geen gras over groeien en hebben een voorstel van decreet klaar. 'Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar wanneer ons voorstel wordt goedgekeurd, krijgen initiatieven die samenleven bevorderen onze steun', zeggen de indieners Marius Meremans (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D'Hose (Open VLD) in een gezamenlijk persbericht. Volgens de indieners moeten nieuwkomers zich vlot kunnen integreren in de samenleving. 'We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren', klinkt het. In de voorgestelde bijsturing wordt 'gemeenschapsvorming' een sleutelbegrip. Zo zal er prioritair geld gaan naar organisaties 'die inzetten op gemeenschapsvorming, verbinding, samenwerking, segregatie tegengaan, bruggen bouwen en formeel en informeel leren'. De meerderheidspartijen hebben haast. Ze hebben een spoedadvies gevraagd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport (SARC). Bedoeling is dat het voorstel snel op de agenda komt van het Vlaams Parlement. Volgens de indieners moet het zo snel gaan zodat de betrokken organisaties 'voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan dit nieuwe decreet en het als leidraad te kunnen gebruiken bij de komende subsidieronde'.De Federatie sociaal-cultureel werk waarschuwt voor een juridisch moeras. 'Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen voor de komende vijf jaar, verandert de Vlaamse regering met dit voorstel van decreet de regels. Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Het gevolg? Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen', stelt ze vrijdagavond. De Federatie dringt er bij de indieners op aan om het voorstel in te trekken.