Heel wat steden en gemeenten worden geconfronteerd met de problematiek van leegstand. Leegstaande gebouwen geven een straat of buurt een verwaarloosde indruk. Dat leidt vaak tot nog meer leegstand en tot slot riskeert de hele buurt mee te verloederen. De Vlaamse regering wil die leegstand nu aanpakken met twee fiscale ingrepen van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld). Wie een ongeschikt pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar geen onroerende voorheffing betalen. Het gaat om ongeschikte of onbewoonbare woningen, en leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Voor woningen wordt het voordeel afgetopt op 1.000 euro per jaar, voor bedrijfsruimten op 4.000 euro. De Vlaamse regering breidt zo een bestaande maatregel uit, waarbij alleen het verschil in KI tussen het oude en nieuwe gebouw vrijgesteld werd. "Met deze belastingverlaging slaan we twee vliegen in één klap: we gaan leegstand tegen en we maken onze gebouwen energie-efficiënter. Slopen en heropbouwen maakt gebouwen immers bijna altijd energiezuiniger dan renovatie", zegt minister Tommelein. Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning, vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. De maatregel wordt in één beweging uitgebreid: ook wie in kernwinkelgebied een woning creëert boven een winkel, geniet dezelfde korting. Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling, zal Vlaanderen compenseren. (Belga)

Heel wat steden en gemeenten worden geconfronteerd met de problematiek van leegstand. Leegstaande gebouwen geven een straat of buurt een verwaarloosde indruk. Dat leidt vaak tot nog meer leegstand en tot slot riskeert de hele buurt mee te verloederen. De Vlaamse regering wil die leegstand nu aanpakken met twee fiscale ingrepen van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld). Wie een ongeschikt pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar geen onroerende voorheffing betalen. Het gaat om ongeschikte of onbewoonbare woningen, en leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Voor woningen wordt het voordeel afgetopt op 1.000 euro per jaar, voor bedrijfsruimten op 4.000 euro. De Vlaamse regering breidt zo een bestaande maatregel uit, waarbij alleen het verschil in KI tussen het oude en nieuwe gebouw vrijgesteld werd. "Met deze belastingverlaging slaan we twee vliegen in één klap: we gaan leegstand tegen en we maken onze gebouwen energie-efficiënter. Slopen en heropbouwen maakt gebouwen immers bijna altijd energiezuiniger dan renovatie", zegt minister Tommelein. Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning, vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. De maatregel wordt in één beweging uitgebreid: ook wie in kernwinkelgebied een woning creëert boven een winkel, geniet dezelfde korting. Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling, zal Vlaanderen compenseren. (Belga)