Binnen een school is de directeur het aanspreekpunt voor alle mogelijke problemen. "Tijdens de coronacrisis moesten schooldirecteurs bijvoorbeeld niet alleen maar bezig zijn met hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, maar ook met leerachterstand, moeilijk te bereiken leerlingen of de beperkingen van afstandsonderwijs", zegt Weyts. "Leerkrachten leggen pedagogische en didactische problemen vaak voor aan hun directeur. Dat geldt trouwens nog meer in scholen met veel kwetsbare leerlingen, want daar werken vaker minder ervaren leerkrachten." Om extra begeleiding en ondersteuning voor de directeurs te voorzien, maakt Weyts nu 3 miljoen euro uit de relancemiddelen vrij. Er wordt een open oproep aan experts en organisaties gericht die gerichte trajecten kunnen aanbieden aan scholen en scholengemeenschappen. "Zo zullen schoolleiders beter kunnen omgaan met de vele vragen van leerkrachten, zullen ze een beter personeelsbeleid kunnen voeren en worden ze beter opgewassen tegen fenomenen zoals diversiteit in de leerlingenpopulatie", aldus de minister. Hij ziet bovendien een rechtstreeks verband tussen de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de directeur: "Hoe sterker de directeur, hoe beter voor de hele school". In de loop van de maand mei worden de begeleidings- en ondersteuningsprojecten geselecteerd. Begin volgend schooljaar moeten de eerste trajecten van start kunnen gaan. (Belga)

Binnen een school is de directeur het aanspreekpunt voor alle mogelijke problemen. "Tijdens de coronacrisis moesten schooldirecteurs bijvoorbeeld niet alleen maar bezig zijn met hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, maar ook met leerachterstand, moeilijk te bereiken leerlingen of de beperkingen van afstandsonderwijs", zegt Weyts. "Leerkrachten leggen pedagogische en didactische problemen vaak voor aan hun directeur. Dat geldt trouwens nog meer in scholen met veel kwetsbare leerlingen, want daar werken vaker minder ervaren leerkrachten." Om extra begeleiding en ondersteuning voor de directeurs te voorzien, maakt Weyts nu 3 miljoen euro uit de relancemiddelen vrij. Er wordt een open oproep aan experts en organisaties gericht die gerichte trajecten kunnen aanbieden aan scholen en scholengemeenschappen. "Zo zullen schoolleiders beter kunnen omgaan met de vele vragen van leerkrachten, zullen ze een beter personeelsbeleid kunnen voeren en worden ze beter opgewassen tegen fenomenen zoals diversiteit in de leerlingenpopulatie", aldus de minister. Hij ziet bovendien een rechtstreeks verband tussen de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de directeur: "Hoe sterker de directeur, hoe beter voor de hele school". In de loop van de maand mei worden de begeleidings- en ondersteuningsprojecten geselecteerd. Begin volgend schooljaar moeten de eerste trajecten van start kunnen gaan. (Belga)