De laatste jaren kende Vlaanderen frequent overstromingen die vaak ook veel schade tot gevolg hadden. Het risico op overstromingen neemt trouwens nog toe. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement brachten al een aantal maatregelen in stelling om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen. Zo werd het instrument van de watertoets versterkt. Die watertoets draagt bij tot het vermijden van waterschade. Met die watertoets oordeelt de overheid over de mogelijke impact van bouwplannen op het watersysteem. Minister Schauvliege wijst erop dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2011 al 10 miljoen extra middelen kreeg voor waterbeheersing. Dit jaar krijgt diezelfde VMM nog eens bijkomend 12 miljoen euro voor de versnelde uitvoering van maatregelen op de onbevaarbare waterwegen. Het geld moet dienen om bijkomende overstromingsgebieden aan te leggen, slib te ruimen en om een neerslagradarinstallatie te installeren in Limburg. Zo'n installatie moet toelaten om meer accurate voorspellingen te kunnen doen. (NICOLAS MAETERLINCK)

De laatste jaren kende Vlaanderen frequent overstromingen die vaak ook veel schade tot gevolg hadden. Het risico op overstromingen neemt trouwens nog toe. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement brachten al een aantal maatregelen in stelling om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen. Zo werd het instrument van de watertoets versterkt. Die watertoets draagt bij tot het vermijden van waterschade. Met die watertoets oordeelt de overheid over de mogelijke impact van bouwplannen op het watersysteem. Minister Schauvliege wijst erop dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2011 al 10 miljoen extra middelen kreeg voor waterbeheersing. Dit jaar krijgt diezelfde VMM nog eens bijkomend 12 miljoen euro voor de versnelde uitvoering van maatregelen op de onbevaarbare waterwegen. Het geld moet dienen om bijkomende overstromingsgebieden aan te leggen, slib te ruimen en om een neerslagradarinstallatie te installeren in Limburg. Zo'n installatie moet toelaten om meer accurate voorspellingen te kunnen doen. (NICOLAS MAETERLINCK)