Aan het decreet Lokaal Bestuur is lang gesleuteld en gaat over veel meer dan de intergemeentelijke samenwerking alleen. Zo bevat het bijvoorbeeld de aangekondigde integratie van de OCMW's in de gemeenten en voorziet het ook in een drastische vereenvoudiging van de regelgeving. Maar met de recente heisa rond de intercommunales was het vooral uitkijken naar de maatregelen die de Vlaamse regering zou nemen op het vlak van de intergemeentelijke samenwerkingen. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans benadrukt dat de bestaande regelgeving al sterk is, maar het nieuwe decreet voorziet al enkele verscherping. Zo zal de maximale zitpenning van 205 euro niet enkel gelden voor de intergemeentelijke samenwerkingen zelf, maar ook voor de (privaatrechtelijke) onderliggende structuren. "Gedaan dus met de bedragen van 1.800 of 3.000 euro per vergadering", aldus Homans. Wie in die onderliggende structuren zetelt zal zijn bezoldigingen ook moeten rapporteren en krijgt een salarisplafond opgelegd. Hij/zij mag uit zijn mandaat niet meer verdienen dan de secretaris van zijn gemeente. Er komt ook een verplichte code van goed bestuur. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois bewijst de Vlaamse regering hiermee dat ze "snel en adequaat" ingrijpt. Tegelijk zet Bourgeois zich af tegen de "anti-politieke sfeer" die de voorbije dagen en weken is ontstaan. Volgens hem verdienen lokale mandatarissen waardering voor het werk dat zij doen en moeten daarvoor ook een "correcte verloning" krijgen. Verder kondigde Bourgeois aan dat de Vlaamse regering tegen de zomer een grondige kerntakenoefening rond de intercommunales wil doen. Op het vlak van de energie-intercommunales wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein binnenkort al enkele voorstellen op tafel leggen. (Belga)

Aan het decreet Lokaal Bestuur is lang gesleuteld en gaat over veel meer dan de intergemeentelijke samenwerking alleen. Zo bevat het bijvoorbeeld de aangekondigde integratie van de OCMW's in de gemeenten en voorziet het ook in een drastische vereenvoudiging van de regelgeving. Maar met de recente heisa rond de intercommunales was het vooral uitkijken naar de maatregelen die de Vlaamse regering zou nemen op het vlak van de intergemeentelijke samenwerkingen. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans benadrukt dat de bestaande regelgeving al sterk is, maar het nieuwe decreet voorziet al enkele verscherping. Zo zal de maximale zitpenning van 205 euro niet enkel gelden voor de intergemeentelijke samenwerkingen zelf, maar ook voor de (privaatrechtelijke) onderliggende structuren. "Gedaan dus met de bedragen van 1.800 of 3.000 euro per vergadering", aldus Homans. Wie in die onderliggende structuren zetelt zal zijn bezoldigingen ook moeten rapporteren en krijgt een salarisplafond opgelegd. Hij/zij mag uit zijn mandaat niet meer verdienen dan de secretaris van zijn gemeente. Er komt ook een verplichte code van goed bestuur. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois bewijst de Vlaamse regering hiermee dat ze "snel en adequaat" ingrijpt. Tegelijk zet Bourgeois zich af tegen de "anti-politieke sfeer" die de voorbije dagen en weken is ontstaan. Volgens hem verdienen lokale mandatarissen waardering voor het werk dat zij doen en moeten daarvoor ook een "correcte verloning" krijgen. Verder kondigde Bourgeois aan dat de Vlaamse regering tegen de zomer een grondige kerntakenoefening rond de intercommunales wil doen. Op het vlak van de energie-intercommunales wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein binnenkort al enkele voorstellen op tafel leggen. (Belga)