Volgens minister Demir vormt de coronacrisis een duidelijk geval van overmacht voor de omgevingsvergunningen waarvan de geldigheidsduur dreigt te vervallen. "Buiten de wil van de vergunninghouders wordt de realisatie van vele werven door de coronamaatregelen bemoeilijkt en zijn een aantal leveringen van bouwmaterialen minder evident. Hierdoor dreigen sommige omgevingsvergunningen te vervallen omdat hun geldigheid in de loop van 2020 afloopt. We gaan van deze mensen echt niet vragen om opnieuw een vergunningsprocedure te doorlopen en verlengen de geldigheid van hun omgevingsvergunningen met zes maanden", stelt Demir. Ook vergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden verlengd met 3 maanden. Hier gaat het om vergunningen en meldingen die zouden vervallen tot en met 31 augustus. De regering heeft ook beslist dat fysieke infovergaderingen die normaal gezien gehouden worden voor bepaalde dossiers en in bepaalde planningsprocessen voortaan ook digitaal mogen verlopen. "Zolang de federale overheid samenkomsten van meer dan 50 personen verbiedt, kan dit een oplossing bieden om procedures niet te vertragen", besluit Demir. (Belga)

Volgens minister Demir vormt de coronacrisis een duidelijk geval van overmacht voor de omgevingsvergunningen waarvan de geldigheidsduur dreigt te vervallen. "Buiten de wil van de vergunninghouders wordt de realisatie van vele werven door de coronamaatregelen bemoeilijkt en zijn een aantal leveringen van bouwmaterialen minder evident. Hierdoor dreigen sommige omgevingsvergunningen te vervallen omdat hun geldigheid in de loop van 2020 afloopt. We gaan van deze mensen echt niet vragen om opnieuw een vergunningsprocedure te doorlopen en verlengen de geldigheid van hun omgevingsvergunningen met zes maanden", stelt Demir. Ook vergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden verlengd met 3 maanden. Hier gaat het om vergunningen en meldingen die zouden vervallen tot en met 31 augustus. De regering heeft ook beslist dat fysieke infovergaderingen die normaal gezien gehouden worden voor bepaalde dossiers en in bepaalde planningsprocessen voortaan ook digitaal mogen verlopen. "Zolang de federale overheid samenkomsten van meer dan 50 personen verbiedt, kan dit een oplossing bieden om procedures niet te vertragen", besluit Demir. (Belga)