De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord 10.000 extra hectare bos in het vooruitzicht tegen 2030. De eerste 4.000 hectare wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) realiseren tegen 2024. De helft daarvan moet van de Vlaamse overheid en de lokale besturen komen, andere actoren zoals natuurverenigingen en private eigenaars moeten de andere 2.000 hectare op zich nemen.

In totaal trok Demir 122 miljoen euro uit voor die ambitie. De Vlaamse regering doet daar nu nog eens 16 miljoen euro bovenop. Dat geld, 4 miljoen euro per jaar, gaat naar lokale besturen of provincies die te bebossen gronden aankopen. Het komt bovenop bestaande subsidies voor bebossing, de Vlaamse rand of de projecten in het kader van 'Natuur in je Buurt' en wordt verdeeld volgens het principe 'first in, first out', aldus Demir.

Financiële drempels

Concreet wil de regering tot 75 procent van de aankoopsom van de grond voor haar rekening nemen, met een maximum van 5 euro per vierkante meter. De middelen kunnen onder meer gaan naar stadsrandbossen, zogenaamde 'tiny forests' dichtbij woonbuurten of naar de uitbreiding van bestaande bossen. Voorwaarde is wel dat de gronden binnen de drie jaar bebost worden en dat het bos publiek toegankelijk is.

'4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, zowel van de overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groei verhinderen', zegt Demir. 'We weten dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. Dertien gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50 hectare te hebben, maar ze stuiten vaak op financiële drempels.'

Landbouw

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) maakte eerder al extra middelen vrij voor lokale klimaatacties, in het kader van het Vlaamse relanceplan na corona. 'Als we de Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, dan zullen we allemaal inspanningen moeten doen', zei hij. 'De wil op het lokale terrein is zeker aanwezig en dat moeten wij als Vlaamse regering ondersteunen en verder stimuleren.'

Of de ambitie van 4.000 hectare extra bos tegen 2024 gehaald kan worden 'wordt spannend', zei Demir nog. 'Maar ik geloof erin. Ik wil dat echt gerealiseerd hebben. We zijn verplicht om dat te doen, er is geen ontkomen aan.'

Daarvoor zullen overheden alle kansen moeten grijpen, benadrukte Demir, 'in de eerste plaats natuurlijk in de groene zones, maar als er zich bij een individuele landbouwer een kans voordoet vind ik dat we die ook moeten grijpen', zei ze. Afgelopen voorjaar reageerde de Boerenbond nog erg negatief op het Bebossingsplan van de Vlaamse regering. De organisatie vroeg toen om agrarisch gebied volledig te vrijwaren. 'Ik vond dat heel spijtig', aldus Demir. 'Ik zie absoluut geen tegenstellingen tussen natuur en landbouw. We moeten het samen doen.' (Belga)

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord 10.000 extra hectare bos in het vooruitzicht tegen 2030. De eerste 4.000 hectare wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) realiseren tegen 2024. De helft daarvan moet van de Vlaamse overheid en de lokale besturen komen, andere actoren zoals natuurverenigingen en private eigenaars moeten de andere 2.000 hectare op zich nemen. In totaal trok Demir 122 miljoen euro uit voor die ambitie. De Vlaamse regering doet daar nu nog eens 16 miljoen euro bovenop. Dat geld, 4 miljoen euro per jaar, gaat naar lokale besturen of provincies die te bebossen gronden aankopen. Het komt bovenop bestaande subsidies voor bebossing, de Vlaamse rand of de projecten in het kader van 'Natuur in je Buurt' en wordt verdeeld volgens het principe 'first in, first out', aldus Demir.Concreet wil de regering tot 75 procent van de aankoopsom van de grond voor haar rekening nemen, met een maximum van 5 euro per vierkante meter. De middelen kunnen onder meer gaan naar stadsrandbossen, zogenaamde 'tiny forests' dichtbij woonbuurten of naar de uitbreiding van bestaande bossen. Voorwaarde is wel dat de gronden binnen de drie jaar bebost worden en dat het bos publiek toegankelijk is.'4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, zowel van de overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groei verhinderen', zegt Demir. 'We weten dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. Dertien gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50 hectare te hebben, maar ze stuiten vaak op financiële drempels.'Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) maakte eerder al extra middelen vrij voor lokale klimaatacties, in het kader van het Vlaamse relanceplan na corona. 'Als we de Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, dan zullen we allemaal inspanningen moeten doen', zei hij. 'De wil op het lokale terrein is zeker aanwezig en dat moeten wij als Vlaamse regering ondersteunen en verder stimuleren.' Of de ambitie van 4.000 hectare extra bos tegen 2024 gehaald kan worden 'wordt spannend', zei Demir nog. 'Maar ik geloof erin. Ik wil dat echt gerealiseerd hebben. We zijn verplicht om dat te doen, er is geen ontkomen aan.' Daarvoor zullen overheden alle kansen moeten grijpen, benadrukte Demir, 'in de eerste plaats natuurlijk in de groene zones, maar als er zich bij een individuele landbouwer een kans voordoet vind ik dat we die ook moeten grijpen', zei ze. Afgelopen voorjaar reageerde de Boerenbond nog erg negatief op het Bebossingsplan van de Vlaamse regering. De organisatie vroeg toen om agrarisch gebied volledig te vrijwaren. 'Ik vond dat heel spijtig', aldus Demir. 'Ik zie absoluut geen tegenstellingen tussen natuur en landbouw. We moeten het samen doen.' (Belga)