De centen gaan naar de inzet van extra personeel en de regeling inzake de continuïteitsborg. Die regeling liep normaal af op 31 maart, maar wordt nu verlengd tot 31 december. De continuïteitsborg bestaat uit twee componenten: een component die de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg 100% dekt en een component die de compensatie van de dagprijs voor 70% dekt. Het woonzorgcentrum krijgt de compensatie voor zover de verminderde bezetting te wijten is aan de coronapandemie. De Vlaamse regering trekt hiervoor 80 miljoen euro uit. Daarnaast is er ook financiering voor de inzet van extra personeel. Het gaat onder meer over jobstudenten, interim verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, logistieke medewerkers, enz, en dat voor de periode van 1 april tot 30 september 2021. "Zo kan het bestaande personeel genieten van een welverdiende compensatierust voor al de extra uren die zij presteerden tijdens de zware COVID-periode." "Iedereen die betrokken is in de ouderenzorg zal erkennen dat deze compensaties een wezenlijk verschil maken op het terrein", zegt minister Beke. "Nog nooit zijn er zoveel middelen geïnvesteerd in de Vlaamse zorgsector. De komende tijd zal de Vlaamse zorgsector massaal kunnen aanwerven." (Belga)

De centen gaan naar de inzet van extra personeel en de regeling inzake de continuïteitsborg. Die regeling liep normaal af op 31 maart, maar wordt nu verlengd tot 31 december. De continuïteitsborg bestaat uit twee componenten: een component die de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg 100% dekt en een component die de compensatie van de dagprijs voor 70% dekt. Het woonzorgcentrum krijgt de compensatie voor zover de verminderde bezetting te wijten is aan de coronapandemie. De Vlaamse regering trekt hiervoor 80 miljoen euro uit. Daarnaast is er ook financiering voor de inzet van extra personeel. Het gaat onder meer over jobstudenten, interim verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, logistieke medewerkers, enz, en dat voor de periode van 1 april tot 30 september 2021. "Zo kan het bestaande personeel genieten van een welverdiende compensatierust voor al de extra uren die zij presteerden tijdens de zware COVID-periode." "Iedereen die betrokken is in de ouderenzorg zal erkennen dat deze compensaties een wezenlijk verschil maken op het terrein", zegt minister Beke. "Nog nooit zijn er zoveel middelen geïnvesteerd in de Vlaamse zorgsector. De komende tijd zal de Vlaamse zorgsector massaal kunnen aanwerven." (Belga)