Volgens een verdrag dat Vlaanderen en Nederland eind 2005 sloten, moest de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen onder water worden gezet om de natuurlijkheid rond de Westerschelde te verhogen. Het verdrag maakte deel uit van een reeks verdragen waar ook de voor de haven van Antwerpen belangrijke scheldeverdieping in vervat zat. De verdragen legden een aantal afspraken vast, waar beide landen zich moesten aan houden. En een strikte timing voor de uitvoering ervan. Nederland draalde echter met de Hedwigepolder - ontpoldering in Nederland ligt zeer gevoelig. Een laatste alternatief is dinsdag door de Tweede Kamer afgewezen. De Vlaamse regering heeft nu geen geduld meer en start de in het verdrag voorziene geschillenprocedure op. Die bepaalt dat Vlaanderen en Nederland zes maanden met elkaar gaan onderhandelen. "Als er schade geleden is, zullen we die daarbij op tafel leggen", zegt Peeters. "We hopen nu dat de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen zeer snel wordt nagekomen", zegt Peeters. Voor Vlaanderen zal oud-minister Wivina Demeester de onderhandelingen voeren. (KAV)

Volgens een verdrag dat Vlaanderen en Nederland eind 2005 sloten, moest de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen onder water worden gezet om de natuurlijkheid rond de Westerschelde te verhogen. Het verdrag maakte deel uit van een reeks verdragen waar ook de voor de haven van Antwerpen belangrijke scheldeverdieping in vervat zat. De verdragen legden een aantal afspraken vast, waar beide landen zich moesten aan houden. En een strikte timing voor de uitvoering ervan. Nederland draalde echter met de Hedwigepolder - ontpoldering in Nederland ligt zeer gevoelig. Een laatste alternatief is dinsdag door de Tweede Kamer afgewezen. De Vlaamse regering heeft nu geen geduld meer en start de in het verdrag voorziene geschillenprocedure op. Die bepaalt dat Vlaanderen en Nederland zes maanden met elkaar gaan onderhandelen. "Als er schade geleden is, zullen we die daarbij op tafel leggen", zegt Peeters. "We hopen nu dat de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen zeer snel wordt nagekomen", zegt Peeters. Voor Vlaanderen zal oud-minister Wivina Demeester de onderhandelingen voeren. (KAV)