De nieuwe Vlaamse regering sprak in oktober af dat de begroting in 2020 voor 436 miljoen euro in het rood zou gaan. In 2021 zou er een begrotingsevenwicht komen, waarna er in de laatste jaren van de legislatuur naar een licht overschot zou worden gestreefd. Die cijfers zijn van de baan door de coronacrisis. Uit een analyse van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau bleek eerder deze week al dat het Belgische bruto binnenlands product dit jaar met 8 procent kan krimpen. Dat betekent ook voor Vlaanderen fors minder belastinginkomsten. Daarnaast zullen de uitgaven dit jaar de pan uit swingen. Al zowat 100.000 ondernemers vroegen intussen een hinderpremie aan. De maatregelen die de Vlaamse regering tot nu toe heeft genomen kosten al meer dan 2 miljard euro, zei minister-president Jan Jambon in Gert Late Night op Vier. Maar een uitstel van het evenwicht tot 2024 is dan ook weer overdreven, is te horen. Veel van de maatregelen zullen immers enkel in 2020 een effect hebben en zijn dus eenmalig. De komende jaren zullen vooral de initiatieven om de economie weer op gang te trekken een impact hebben op de begroting, valt te noteren bij een Vlaams kabinet. Zo zullen er wellicht investeringen worden vervroegd, zoals in communicatietechnologie. Al bij het begin van de coronacrisis kondigde de regering overigens aan dat er in september een extra begrotingsaanpassing volgt. Tegen dan hoopt ze een volledig zicht te hebben op de extra uitgaven en de minderinkomsten door de crisis. (Belga)

De nieuwe Vlaamse regering sprak in oktober af dat de begroting in 2020 voor 436 miljoen euro in het rood zou gaan. In 2021 zou er een begrotingsevenwicht komen, waarna er in de laatste jaren van de legislatuur naar een licht overschot zou worden gestreefd. Die cijfers zijn van de baan door de coronacrisis. Uit een analyse van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau bleek eerder deze week al dat het Belgische bruto binnenlands product dit jaar met 8 procent kan krimpen. Dat betekent ook voor Vlaanderen fors minder belastinginkomsten. Daarnaast zullen de uitgaven dit jaar de pan uit swingen. Al zowat 100.000 ondernemers vroegen intussen een hinderpremie aan. De maatregelen die de Vlaamse regering tot nu toe heeft genomen kosten al meer dan 2 miljard euro, zei minister-president Jan Jambon in Gert Late Night op Vier. Maar een uitstel van het evenwicht tot 2024 is dan ook weer overdreven, is te horen. Veel van de maatregelen zullen immers enkel in 2020 een effect hebben en zijn dus eenmalig. De komende jaren zullen vooral de initiatieven om de economie weer op gang te trekken een impact hebben op de begroting, valt te noteren bij een Vlaams kabinet. Zo zullen er wellicht investeringen worden vervroegd, zoals in communicatietechnologie. Al bij het begin van de coronacrisis kondigde de regering overigens aan dat er in september een extra begrotingsaanpassing volgt. Tegen dan hoopt ze een volledig zicht te hebben op de extra uitgaven en de minderinkomsten door de crisis. (Belga)