In november al sloot de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord (VIA6) met de Vlaamse social/non-profitsectoren. In dat akkoord beloofde de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel. Dat voorzag er onder meer in dat in de Vlaamse woonzorgcentra er gemiddeld een loonsverhoging komt van 6%.

Het akkoord dat de Vlaamse regering dinsdag voorstelde, is een verdere concretisering daarvan, met vooral de nadruk op kwaliteit en jobs. Van de 14.000 bijkomende personeelsleden (VTE's) in de zorg en de welzijnsbranche die de Vlaamse regering wil creëeren, komen er 3.716 uit dit sociaal akkoord.

De meeste jobs worden gecreëerd in de private sector, 2.862 VTE's. 'Als de coronacrisis iets bewezen heeft, dan is het dat we in de zorg extra handen heel hard nodig hebben. Ik ben enorm blij dat we nu de financiële middelen zochten en vonden om die extra handen ook effectief te kunnen bieden. Niet alleen om extra capaciteit (bijvoorbeeld bijkomende bedden) te voorzien, maar ook om de kwaliteit van onze zorg op te krikken', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Vakbonden tevreden

Zowel ACV als BBTK reageren tevreden op het sociaal akkoord.

'Deze verlaging van de werkdruk is niet alleen van belang voor het personeel. Dit is goed voor de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Iedereen gaat er dus op vooruit', zegt Johan Van Eeghem van de socialistische bediendebond BBTK. 'Dit was één van de belangrijkste eisen van het personeel dat elke dag op het terrein staat.' Volgens Van Eeghem zorgt het akkoord er ook voor dat de sector erop vooruitgaat en aantrekkelijker wordt. 'Dat is niet verwaarloosbaar want de grote uitdaging wordt de vacatures die we nu gecreëerd hebben invullen. We mogen dus gerust spreken van een historisch akkoord qua extra personeel voor de zorg.'

'Met VIA 6 wordt een belangrijke stap gezet om de lonen te verbeteren en werk te maken van gelijk loon voor gelijk werk', zegt ook Mark Selleslach van ACV Puls. 'De werknemers verdienen deze loonsverhoging en duizenden extra collega's. Het is een waardering voor al het werk en een investering in de toekomst van zorg en welzijn.'

In november al sloot de Vlaamse regering een nieuw sociaal akkoord (VIA6) met de Vlaamse social/non-profitsectoren. In dat akkoord beloofde de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel. Dat voorzag er onder meer in dat in de Vlaamse woonzorgcentra er gemiddeld een loonsverhoging komt van 6%. Het akkoord dat de Vlaamse regering dinsdag voorstelde, is een verdere concretisering daarvan, met vooral de nadruk op kwaliteit en jobs. Van de 14.000 bijkomende personeelsleden (VTE's) in de zorg en de welzijnsbranche die de Vlaamse regering wil creëeren, komen er 3.716 uit dit sociaal akkoord.De meeste jobs worden gecreëerd in de private sector, 2.862 VTE's. 'Als de coronacrisis iets bewezen heeft, dan is het dat we in de zorg extra handen heel hard nodig hebben. Ik ben enorm blij dat we nu de financiële middelen zochten en vonden om die extra handen ook effectief te kunnen bieden. Niet alleen om extra capaciteit (bijvoorbeeld bijkomende bedden) te voorzien, maar ook om de kwaliteit van onze zorg op te krikken', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon. Zowel ACV als BBTK reageren tevreden op het sociaal akkoord. 'Deze verlaging van de werkdruk is niet alleen van belang voor het personeel. Dit is goed voor de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Iedereen gaat er dus op vooruit', zegt Johan Van Eeghem van de socialistische bediendebond BBTK. 'Dit was één van de belangrijkste eisen van het personeel dat elke dag op het terrein staat.' Volgens Van Eeghem zorgt het akkoord er ook voor dat de sector erop vooruitgaat en aantrekkelijker wordt. 'Dat is niet verwaarloosbaar want de grote uitdaging wordt de vacatures die we nu gecreëerd hebben invullen. We mogen dus gerust spreken van een historisch akkoord qua extra personeel voor de zorg.''Met VIA 6 wordt een belangrijke stap gezet om de lonen te verbeteren en werk te maken van gelijk loon voor gelijk werk', zegt ook Mark Selleslach van ACV Puls. 'De werknemers verdienen deze loonsverhoging en duizenden extra collega's. Het is een waardering voor al het werk en een investering in de toekomst van zorg en welzijn.'