Afgelopen maandagavond besliste de Vlaamse regering de veelbesproken boskaart (met daarom de bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen) opnieuw in te trekken en het lopende openbaar onderzoek te schorsen. Die beslissing kwam er nadat er heel wat heisa was ontstaan over de fouten en onnauwkeurigheden in de kaart en de opvallende démarche van minister-president Bourgeois die zonder medeweten van vakminister Joke Schauvliege opriep de kaart in te trekken. In het Vlaams Parlement wordt vandaag een actualiteitsdebat georganiseerd over de boskaart en over het gekibbel erover in de Vlaamse meerderheid. Bij de start van het actualiteitsdebat legde minister-president Geert Bourgeois een verklaring af. Daarin schetste hij de krijtlijnen van het pad dat zijn regering wil bewandelen in dit dossier. Er is afgesproken dat minister Schauvliege een alternatief zal uitwerken. In dat alternatief moet "rechtszekerheid" centraal staan. Zo is het onder meer de bedoeling een minimumoppervlakte in te voeren om te vermijden dat er veel "kleine versnipperde percelen" op de kaart belanden. Dat was één van de problemen in de geschrapte kaart. Na de kritiek op de gebruikte methodologie bij het opstellen van de vorige kaart (bv. gebruik van luchtfoto's) wil de regering nu ook extra "zorgvuldig te werk gaan". Zo zal er bijvoorbeeld meer "terreinverificatie" komen en zullen de lokale besturen meer betrokken worden. "Er komt ook een correcte vergoedingsregeling", aldus minister-president Bourgeois. (Belga)

Afgelopen maandagavond besliste de Vlaamse regering de veelbesproken boskaart (met daarom de bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen) opnieuw in te trekken en het lopende openbaar onderzoek te schorsen. Die beslissing kwam er nadat er heel wat heisa was ontstaan over de fouten en onnauwkeurigheden in de kaart en de opvallende démarche van minister-president Bourgeois die zonder medeweten van vakminister Joke Schauvliege opriep de kaart in te trekken. In het Vlaams Parlement wordt vandaag een actualiteitsdebat georganiseerd over de boskaart en over het gekibbel erover in de Vlaamse meerderheid. Bij de start van het actualiteitsdebat legde minister-president Geert Bourgeois een verklaring af. Daarin schetste hij de krijtlijnen van het pad dat zijn regering wil bewandelen in dit dossier. Er is afgesproken dat minister Schauvliege een alternatief zal uitwerken. In dat alternatief moet "rechtszekerheid" centraal staan. Zo is het onder meer de bedoeling een minimumoppervlakte in te voeren om te vermijden dat er veel "kleine versnipperde percelen" op de kaart belanden. Dat was één van de problemen in de geschrapte kaart. Na de kritiek op de gebruikte methodologie bij het opstellen van de vorige kaart (bv. gebruik van luchtfoto's) wil de regering nu ook extra "zorgvuldig te werk gaan". Zo zal er bijvoorbeeld meer "terreinverificatie" komen en zullen de lokale besturen meer betrokken worden. "Er komt ook een correcte vergoedingsregeling", aldus minister-president Bourgeois. (Belga)