De oproep komt er op vraag van de ziekenhuizen en de huisartsenkringen. Zij staan immers onder enorme druk door de toevloed aan mogelijke corona-patiënten - een aantal dat elke dag nog toeneemt. "Voorlopig is er nog voldoende capaciteit ziekenhuisbedden, maar experts gaan er vanuit de piek nog niet bereikt is en dus moeten we ons daar maximaal op voorbereiden", zegt minister Beke. "Er is dringend nood aan tussenoplossingen om de druk bij eerstelijnszorg en ziekenhuizen te verlichten. Lokale besturen spelen daarin een belangrijke rol". Daarbij kijken Beke en Somers richting triagepunten. Op veel plaatsen ondersteunen de lokale besturen dergelijke centra nu al. Minister Somers roept de andere gemeenten op hun voorbeeld te volgen. "Lokale besturen kunnen locaties ter beschikking stellen en hun personeel of vrijwilligers inzetten om triagepunten te ondersteunen of kinderopvang voor medisch personeel te faciliteren in overleg met de lokale zorgactoren", legt Somers uit. "Ze kunnen call centers inrichten om de overvloed aan telefoons naar de huisartsen te beperken. Wagens en chauffeurs kunnen ingezet worden om mogelijke patiënten van en naar de triagepunten te brengen. Ook kan de lokale politie ingeschakeld worden om de veiligheid en verkeersstromen te regelen in de buurt van triagecentra". (Belga)

De oproep komt er op vraag van de ziekenhuizen en de huisartsenkringen. Zij staan immers onder enorme druk door de toevloed aan mogelijke corona-patiënten - een aantal dat elke dag nog toeneemt. "Voorlopig is er nog voldoende capaciteit ziekenhuisbedden, maar experts gaan er vanuit de piek nog niet bereikt is en dus moeten we ons daar maximaal op voorbereiden", zegt minister Beke. "Er is dringend nood aan tussenoplossingen om de druk bij eerstelijnszorg en ziekenhuizen te verlichten. Lokale besturen spelen daarin een belangrijke rol". Daarbij kijken Beke en Somers richting triagepunten. Op veel plaatsen ondersteunen de lokale besturen dergelijke centra nu al. Minister Somers roept de andere gemeenten op hun voorbeeld te volgen. "Lokale besturen kunnen locaties ter beschikking stellen en hun personeel of vrijwilligers inzetten om triagepunten te ondersteunen of kinderopvang voor medisch personeel te faciliteren in overleg met de lokale zorgactoren", legt Somers uit. "Ze kunnen call centers inrichten om de overvloed aan telefoons naar de huisartsen te beperken. Wagens en chauffeurs kunnen ingezet worden om mogelijke patiënten van en naar de triagepunten te brengen. Ook kan de lokale politie ingeschakeld worden om de veiligheid en verkeersstromen te regelen in de buurt van triagecentra". (Belga)