De Vlaamse regering maakt 45 miljoen euro extra vrij voor armoedebestrijding. Zo gaat er 15 miljoen euro naar een covid-19-toeslag voor gezinnen die hun inkomen zagen dalen tot onder de 2.213 euro. Daarnaast gaat er 15 miljoen euro naar armoedebestrijding via de lokale besturen. Tot slot gaat er nog eens 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Dat budget moet dan wel gespendeerd worden bij de lokale handel.

De Vlaamse regering nam de voorbije weken al heel wat maatregelen om de Vlaamse economie te ondersteunen tegen de coronaschok. Maar die schok treft natuurlijk ook tal van gezinnen die het al moeilijk hadden of die de voorbije maanden hun inkomen zagen dalen.

Met het nieuwe pakket maatregelen komt de Vlaamse regering tegemoet aan een resolutie die onlangs unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Zo komt er volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) binnen het Groeipakket of kinderbijslag een covid-19-toeslag voor gezinnen met kinderen met een inkomen van onder de 2.213 euro per maand of gezinnen met kinderen die hun inkomen in april, mei of juni plots zagen zaken onder die grens. Gezinnen die één maand inkomensdaling kunnen aantonen, zullen een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen. Die toeslag wordt uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Volgens berekeningen gaat het om zo'n 126.000 kinderen, waardoor de kostprijs uitkomt op 15 miljoen euro.

Daarnaast trekt de Vlaamse regering 15 miljoen euro uit voor armoedebestrijding via de lokale besturen. Op die manier zullen met name de OCMW's extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kunnen de lokale besturen zelf beslissen of ze de extra middelen inzetten voor financiële ondersteuning, trajectbegeleiding of andere initiatieven zoals bijvoorbeeld het organiseren van zomerscholen.

Tot slot gaat er ook 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget of consumptiekrediet om de koopkracht van kwetsbare gezinnen op te krikken. Gemeenten en steden kunnen een plan indienen om via een bestaand of nieuw systeem van vouchers of bonnen kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is de doelgroep niet beperkt tot leefloners, maar kan het ook gaan om mensen met een laag inkomen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de voucher of bon wordt gespendeerd bij de lokale handelaar, om die lokale handel op zie manier ook "meer zuurstof" te geven. 'Het moet gebruikt worden bij de lokale economie, bij de lokale groentewinkel of handelaar. Het is de bedoeling dat het daar wordt uitgegeven', aldus Diependaele.

'Ik hoop dat deze nieuwe maatregelen het ergste leed in deze vreselijke coronacrisis kunnen verzachten', vulde minister-president Jan Jambon nog aan. Hij herhaalde dat zijn regering nog voor het zomerreces op de proppen wil komen met een relanceplan voor de langere termijn.

De Vlaamse regering maakt 45 miljoen euro extra vrij voor armoedebestrijding. Zo gaat er 15 miljoen euro naar een covid-19-toeslag voor gezinnen die hun inkomen zagen dalen tot onder de 2.213 euro. Daarnaast gaat er 15 miljoen euro naar armoedebestrijding via de lokale besturen. Tot slot gaat er nog eens 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Dat budget moet dan wel gespendeerd worden bij de lokale handel.De Vlaamse regering nam de voorbije weken al heel wat maatregelen om de Vlaamse economie te ondersteunen tegen de coronaschok. Maar die schok treft natuurlijk ook tal van gezinnen die het al moeilijk hadden of die de voorbije maanden hun inkomen zagen dalen.Met het nieuwe pakket maatregelen komt de Vlaamse regering tegemoet aan een resolutie die onlangs unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Zo komt er volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) binnen het Groeipakket of kinderbijslag een covid-19-toeslag voor gezinnen met kinderen met een inkomen van onder de 2.213 euro per maand of gezinnen met kinderen die hun inkomen in april, mei of juni plots zagen zaken onder die grens. Gezinnen die één maand inkomensdaling kunnen aantonen, zullen een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen. Die toeslag wordt uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Volgens berekeningen gaat het om zo'n 126.000 kinderen, waardoor de kostprijs uitkomt op 15 miljoen euro. Daarnaast trekt de Vlaamse regering 15 miljoen euro uit voor armoedebestrijding via de lokale besturen. Op die manier zullen met name de OCMW's extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kunnen de lokale besturen zelf beslissen of ze de extra middelen inzetten voor financiële ondersteuning, trajectbegeleiding of andere initiatieven zoals bijvoorbeeld het organiseren van zomerscholen. Tot slot gaat er ook 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget of consumptiekrediet om de koopkracht van kwetsbare gezinnen op te krikken. Gemeenten en steden kunnen een plan indienen om via een bestaand of nieuw systeem van vouchers of bonnen kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is de doelgroep niet beperkt tot leefloners, maar kan het ook gaan om mensen met een laag inkomen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de voucher of bon wordt gespendeerd bij de lokale handelaar, om die lokale handel op zie manier ook "meer zuurstof" te geven. 'Het moet gebruikt worden bij de lokale economie, bij de lokale groentewinkel of handelaar. Het is de bedoeling dat het daar wordt uitgegeven', aldus Diependaele. 'Ik hoop dat deze nieuwe maatregelen het ergste leed in deze vreselijke coronacrisis kunnen verzachten', vulde minister-president Jan Jambon nog aan. Hij herhaalde dat zijn regering nog voor het zomerreces op de proppen wil komen met een relanceplan voor de langere termijn.