Binnen de Vlaamse regering zijn een aantal pistes al bekeken. De Vlaamse regering meent dat het dossier voldoende sterk is om de definitieve uitspraak van de Raad van State af te wachten. "Dit sluit niet uit dat een aantal andere alternatieven ook verder werken bekeken", zei de minister nog. De piste om te werken via het decreet complexe projecten - waarbij via één proces de nodige vergunningen en bestemmingswijzigingen worden verleend - wordt bestudeerd, maar de minister wil niet dat dit vertragend zou werken. De minister gaat ook na of een aanpassing aan het natuurdecreet en oplossing zou bieden voor de opmerkingen die de Raad van State maakte over de voorafgaande natuurcompensatie. "Ik hoop echt dat bij iedereen de sense of urgency leeft", zegt De Ridder. "De haven van Antwerpen geeft, rechtstreeks en onrechtstreeks, werk aan 150.000 gezinnen, en verhandelt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton goederen". (Belga)

Binnen de Vlaamse regering zijn een aantal pistes al bekeken. De Vlaamse regering meent dat het dossier voldoende sterk is om de definitieve uitspraak van de Raad van State af te wachten. "Dit sluit niet uit dat een aantal andere alternatieven ook verder werken bekeken", zei de minister nog. De piste om te werken via het decreet complexe projecten - waarbij via één proces de nodige vergunningen en bestemmingswijzigingen worden verleend - wordt bestudeerd, maar de minister wil niet dat dit vertragend zou werken. De minister gaat ook na of een aanpassing aan het natuurdecreet en oplossing zou bieden voor de opmerkingen die de Raad van State maakte over de voorafgaande natuurcompensatie. "Ik hoop echt dat bij iedereen de sense of urgency leeft", zegt De Ridder. "De haven van Antwerpen geeft, rechtstreeks en onrechtstreeks, werk aan 150.000 gezinnen, en verhandelt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton goederen". (Belga)