De Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd het gat van 265 miljoen euro dicht te rijden dat de vereffening van de Gemeentelijke Holding in de begroting voor 2011 geslagen heeft. De ministers vonden weliswaar een reeks bruikbare meevallers, buffers en provisies, maar komen uiteindelijk nog ruim 100 miljoen euro tekort. Dat gat willen ze begin december opvullen.

De Gemeentelijke Holding kwam recent in erg zware financiële moeilijkheden, voornamelijk door de problemen bij het noodlijdende Dexia. Er ligt nu een vereffening op tafel, die de Vlaamse regering met een plots verlies van 265 miljoen euro opzadelde: 225 miljoen voor de verleende waarborg en 40 miljoen euro aan verloren kortlopende leningen.

Meevallers

Vlaanderen besliste dat verlies nog dit jaar volledig weg te werken, maar dat blijkt "een heel zware opdracht", benadrukt minister-president Kris Peeters. Uiteindelijk heeft de Vlaamse bewindsploeg 157,8 miljoen euro gevonden, dankzij een reeks niet aangewende provisies en facturen die pas later in de bus zouden vallen. Concreet profiteert Vlaanderen van 60,7 miljoen euro aan buffers en provisies die uiteindelijk niet nodig bleken. Zo levert het uitblijven van een indexsprong in september 22,6 miljoen euro op, valt een factuur voor de nieuwe elektronische stemcomputers (30 miljoen euro) pas later in de bus, net als een reeks facturen rond het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (8,1 miljoen euro).

Voorts kan Vlaanderen nog bogen op een reeks positieve effecten bij de uitgaven, wat nog eens 97,1 miljoen euro oplevert om de onverwachte kosten te dekken. Het gaat om een reeks beter uitvallende intrestlasten op de uitstaande schuld (27 miljoen), net als meevallers met de rente op enkele federale voorschotten (14,6 miljoen), de afrekening van de jobkorting (8 miljoen), een correctie op de voorziene indexsprong voor december (11,1 miljoen) en de terugbetaling van een reeks lasten aan de lokale besturen (36,4 miljoen).

107 miljoen euro tekort

Maar ondanks dat alles komt de regering dus nog ruim 107 miljoen euro tekort. Die hete aardappel wil ze pas na de volgende monitoring eind november aanpakken. Bedoeling is "om het verschil begin december dicht te fietsen met de maatregelen die dan nodig zijn", beloofde begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA). Het is voor hem "de vaste bedoeling" dat dit ook zal lukken. (Belga/INM)

De Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd het gat van 265 miljoen euro dicht te rijden dat de vereffening van de Gemeentelijke Holding in de begroting voor 2011 geslagen heeft. De ministers vonden weliswaar een reeks bruikbare meevallers, buffers en provisies, maar komen uiteindelijk nog ruim 100 miljoen euro tekort. Dat gat willen ze begin december opvullen. De Gemeentelijke Holding kwam recent in erg zware financiële moeilijkheden, voornamelijk door de problemen bij het noodlijdende Dexia. Er ligt nu een vereffening op tafel, die de Vlaamse regering met een plots verlies van 265 miljoen euro opzadelde: 225 miljoen voor de verleende waarborg en 40 miljoen euro aan verloren kortlopende leningen. Meevallers Vlaanderen besliste dat verlies nog dit jaar volledig weg te werken, maar dat blijkt "een heel zware opdracht", benadrukt minister-president Kris Peeters. Uiteindelijk heeft de Vlaamse bewindsploeg 157,8 miljoen euro gevonden, dankzij een reeks niet aangewende provisies en facturen die pas later in de bus zouden vallen. Concreet profiteert Vlaanderen van 60,7 miljoen euro aan buffers en provisies die uiteindelijk niet nodig bleken. Zo levert het uitblijven van een indexsprong in september 22,6 miljoen euro op, valt een factuur voor de nieuwe elektronische stemcomputers (30 miljoen euro) pas later in de bus, net als een reeks facturen rond het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (8,1 miljoen euro). Voorts kan Vlaanderen nog bogen op een reeks positieve effecten bij de uitgaven, wat nog eens 97,1 miljoen euro oplevert om de onverwachte kosten te dekken. Het gaat om een reeks beter uitvallende intrestlasten op de uitstaande schuld (27 miljoen), net als meevallers met de rente op enkele federale voorschotten (14,6 miljoen), de afrekening van de jobkorting (8 miljoen), een correctie op de voorziene indexsprong voor december (11,1 miljoen) en de terugbetaling van een reeks lasten aan de lokale besturen (36,4 miljoen). 107 miljoen euro tekort Maar ondanks dat alles komt de regering dus nog ruim 107 miljoen euro tekort. Die hete aardappel wil ze pas na de volgende monitoring eind november aanpakken. Bedoeling is "om het verschil begin december dicht te fietsen met de maatregelen die dan nodig zijn", beloofde begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA). Het is voor hem "de vaste bedoeling" dat dit ook zal lukken. (Belga/INM)