Het precieze aantal dak- en thuislozen in Vlaanderen is niet gekend. Maar een nulmeting uit 2014 sprak van ongeveer 5.400 dak- en thuislozen, onder wie ruim 1.700 kinderen jonger dan 16 jaar. Die meting was wellicht nog een onderschatting. Daarnaast worden in Vlaanderen jaarlijks bijna 13.000 procedures tot uithuiszetting opgestart (vaak omwille van oplopende huurachterstallen). Daarvan leidt naar schatting één op de drie, dus zo'n 4.000 op jaarbasis, tot een effectieve uithuiszetting. Volgens de Vlaamse Woonraad is dak- en thuisloosheid "ontoelaatbaar" en een "flagrante miskenning van het grondwettelijk recht op behoorlijk wonen". "De miskenning van een van de meest fundamentele basisbehoeften is een smet op een welvarende samenleving", staat in het advies. Andere landen, zoals Finland, tonen dat je dak- en thuisloosheid kan verminderen en zelfs beëindigen. Vlaanderen moet dezelfde ambitie koesteren, maar moet dan is een andere benadering nodig. In plaats van het beleid uit te stippelen vanuit Welzijn, is een meer 'woongerichte' benadering nodig, meent de Vlaamse Woonraad. Het aanbieden van een vaste, stabiele woonst moet daarbij centraal staan. Er wordt onder meer verwezen naar de 'Housing First'-aanpak waarbij men (chronisch) daklozen eerst aan een woning helpt zonder er meteen voorwaarden aan te koppelen. Op initiatief van federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) wordt die aanpak in verschillende Belgische steden uitgetest. Volgens minister Vandeurzen wordt er gewerkt aan een globaal plan van aanpak. Dat plan wordt binnenkort verder besproken. "De diverse aanbevelingen inzake wonen-welzijn over de verschillende beleidsdomeinen en de acties uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) zullen daar verder uitgewerkt worden. Onder meer de evaluatie van de federale projecten Housing First moet leiden tot concrete ingrepen op de kruising van wonen en welzijn", aldus Vandeurzen. (Belga)

Het precieze aantal dak- en thuislozen in Vlaanderen is niet gekend. Maar een nulmeting uit 2014 sprak van ongeveer 5.400 dak- en thuislozen, onder wie ruim 1.700 kinderen jonger dan 16 jaar. Die meting was wellicht nog een onderschatting. Daarnaast worden in Vlaanderen jaarlijks bijna 13.000 procedures tot uithuiszetting opgestart (vaak omwille van oplopende huurachterstallen). Daarvan leidt naar schatting één op de drie, dus zo'n 4.000 op jaarbasis, tot een effectieve uithuiszetting. Volgens de Vlaamse Woonraad is dak- en thuisloosheid "ontoelaatbaar" en een "flagrante miskenning van het grondwettelijk recht op behoorlijk wonen". "De miskenning van een van de meest fundamentele basisbehoeften is een smet op een welvarende samenleving", staat in het advies. Andere landen, zoals Finland, tonen dat je dak- en thuisloosheid kan verminderen en zelfs beëindigen. Vlaanderen moet dezelfde ambitie koesteren, maar moet dan is een andere benadering nodig. In plaats van het beleid uit te stippelen vanuit Welzijn, is een meer 'woongerichte' benadering nodig, meent de Vlaamse Woonraad. Het aanbieden van een vaste, stabiele woonst moet daarbij centraal staan. Er wordt onder meer verwezen naar de 'Housing First'-aanpak waarbij men (chronisch) daklozen eerst aan een woning helpt zonder er meteen voorwaarden aan te koppelen. Op initiatief van federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) wordt die aanpak in verschillende Belgische steden uitgetest. Volgens minister Vandeurzen wordt er gewerkt aan een globaal plan van aanpak. Dat plan wordt binnenkort verder besproken. "De diverse aanbevelingen inzake wonen-welzijn over de verschillende beleidsdomeinen en de acties uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) zullen daar verder uitgewerkt worden. Onder meer de evaluatie van de federale projecten Housing First moet leiden tot concrete ingrepen op de kruising van wonen en welzijn", aldus Vandeurzen. (Belga)