Gezinszorg staat in voor de persoonsverzorging, hulp in het huishouden en psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding voor iedereen die gezien de thuissituatie nood heeft aan hulp. Aanvullende thuiszorg zorgt op zijn beurt voor een poetsdienst, karweien en een oppasdienst. Die twee diensten zullen binnenkort dus beschikbaar zijn onder de noemer van Gezinszorg. De Vlaamse regering maakt ook meer budget vrij voor de ondersteuning van de gezinszorg: 14.962.0000 euro dit jaar. Dat zal ervoor zorgen dat er naast de bijna 113.000 gezinnen die reeds dienst doen op gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 2.300 extra gezinnen ondersteund zullen worden. Over de tarifering blijft er wel nog onduidelijkheid bestaan. Momenteel is de prijs voor gezinszorg inkomensgerelateerd en afhankelijk van de zorgzwaarte terwijl de prijs voor aanvullende thuiszorg weinig gereguleerd is, legt Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp, uit. Bedoeling is wel om in de toekomst tot een tarief te komen. Daarnaast staan er nog enkele nieuwigheden op til. Zo wordt de financiering persoonsvolgend, zoals het rugzakje voor personen met een handicap, en zullen de mantelzorgers als volwaardige partner worden betrokken en ondersteund, zoals in het actieplan mantelzorgers staat vooropgesteld. (Belga)

Gezinszorg staat in voor de persoonsverzorging, hulp in het huishouden en psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding voor iedereen die gezien de thuissituatie nood heeft aan hulp. Aanvullende thuiszorg zorgt op zijn beurt voor een poetsdienst, karweien en een oppasdienst. Die twee diensten zullen binnenkort dus beschikbaar zijn onder de noemer van Gezinszorg. De Vlaamse regering maakt ook meer budget vrij voor de ondersteuning van de gezinszorg: 14.962.0000 euro dit jaar. Dat zal ervoor zorgen dat er naast de bijna 113.000 gezinnen die reeds dienst doen op gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 2.300 extra gezinnen ondersteund zullen worden. Over de tarifering blijft er wel nog onduidelijkheid bestaan. Momenteel is de prijs voor gezinszorg inkomensgerelateerd en afhankelijk van de zorgzwaarte terwijl de prijs voor aanvullende thuiszorg weinig gereguleerd is, legt Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp, uit. Bedoeling is wel om in de toekomst tot een tarief te komen. Daarnaast staan er nog enkele nieuwigheden op til. Zo wordt de financiering persoonsvolgend, zoals het rugzakje voor personen met een handicap, en zullen de mantelzorgers als volwaardige partner worden betrokken en ondersteund, zoals in het actieplan mantelzorgers staat vooropgesteld. (Belga)