Inburgeringstrajecten zullen in de toekomst meer en meer digitaal verlopen. Tijdens de coronacrisis schakelden de Agentschappen Integratie & Inburgering al massaal over naar online lesgeven en online testen. "Dat was niet altijd even eenvoudig, maar toch zijn we er in geslaagd meer dan 90% van onze cursisten te bereiken. In de toekomst zal er terug meer klassikaal lesgegeven worden voor wie dat nodig heeft, maar we willen elke inburgeraar ook de mogelijkheid geven om een digitaal lessenpakket mee naar huis te nemen", zegt Somers. Die wil zo de combinatie met werk ook eenvoudiger maken, want de nieuwkomer verwerkt de cursus op een moment en plaats dat hem het beste uitkomt. Die aanpak is volgens minister Somers ook voor de lesgevers een hele stap vooruit. "Vroeger moesten zij aan de slag met papieren en verouderde handboeken, die zij bovendien grotendeels zelf moesten samenstellen. Die diversiteit in aanpak blijft mogelijk, maar voortaan zullen alle lesgevers wel kunnen rekenen op eenzelfde uniform lespakket. Zo komt er meer tijd vrij om inburgeraars individueel te begeleiden." Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een centraal systeem dat het contact tussen cursisten, lokale besturen, overheidsorganisaties en vrijwilligers vlotter moet doen verlopen. Ook de Kruispuntbank Inburgering wordt gemoderniseerd. Deze databank verzamelt gegevens van inburgeraars en wisselt ze op een veilige manier uit met de Vlaamse onderwijsadministratie, de werkgelegenheidsorganisaties VDAB en Arctiris, de lokale besturen en de Sociale Huizen. (Belga)

Inburgeringstrajecten zullen in de toekomst meer en meer digitaal verlopen. Tijdens de coronacrisis schakelden de Agentschappen Integratie & Inburgering al massaal over naar online lesgeven en online testen. "Dat was niet altijd even eenvoudig, maar toch zijn we er in geslaagd meer dan 90% van onze cursisten te bereiken. In de toekomst zal er terug meer klassikaal lesgegeven worden voor wie dat nodig heeft, maar we willen elke inburgeraar ook de mogelijkheid geven om een digitaal lessenpakket mee naar huis te nemen", zegt Somers. Die wil zo de combinatie met werk ook eenvoudiger maken, want de nieuwkomer verwerkt de cursus op een moment en plaats dat hem het beste uitkomt. Die aanpak is volgens minister Somers ook voor de lesgevers een hele stap vooruit. "Vroeger moesten zij aan de slag met papieren en verouderde handboeken, die zij bovendien grotendeels zelf moesten samenstellen. Die diversiteit in aanpak blijft mogelijk, maar voortaan zullen alle lesgevers wel kunnen rekenen op eenzelfde uniform lespakket. Zo komt er meer tijd vrij om inburgeraars individueel te begeleiden." Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een centraal systeem dat het contact tussen cursisten, lokale besturen, overheidsorganisaties en vrijwilligers vlotter moet doen verlopen. Ook de Kruispuntbank Inburgering wordt gemoderniseerd. Deze databank verzamelt gegevens van inburgeraars en wisselt ze op een veilige manier uit met de Vlaamse onderwijsadministratie, de werkgelegenheidsorganisaties VDAB en Arctiris, de lokale besturen en de Sociale Huizen. (Belga)