Afgelopen maandagavond besliste de Vlaamse regering de veelbesproken boskaart (met daarom de bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen) opnieuw in te trekken en het lopende openbaar onderzoek te schorsen. Die beslissing kwam er nadat er heel wat heisa was ontstaan over de fouten en onnauwkeurigheden in de kaart en de opvallende demarche van minister-president Bourgeois die zonder medeweten van vakminister Joke Schauvliege opriep de kaart in te trekken.

In het Vlaams Parlement werd daarom een actualiteitsdebat georganiseerd over de gecontesteerde boskaart en over het gekibbel erover in de Vlaamse meerderheid. Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang spraken in koor van 'amateurisme', 'geklungel' en 'een knoeiboel'.

Bij de start van het debat legde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een verklaring af. Daarin schetste hij de krijtlijnen van het pad dat zijn regering wil bewandelen in het netelige bosdossier.

Bourgeois herhaalde dat minister Joke Schauvliege (CD&V) een alternatief zal uitwerken. Daarbij zal zij vertrekken van een 'volledig nieuwe procedure' waarbij 'rechtszekerheid' centraal zal staan. Zo is het onder meer de bedoeling een minimumoppervlakte in te voeren om te vermijden dat er veel 'kleine versnipperde percelen' op de kaart belanden. Dat was één van de problemen in de geschrapte kaart.

Er zullen ook 'nieuwe criteria voor de ecologische waarde' om zo te komen tot een betere afbakening van de waardevolle bossen. En na de kritiek op de gebruikte methodologie bij het opstellen van de vorige kaart (bv. het gebruik van luchtfoto's) wil de regering nu ook extra 'zorgvuldig te werk gaan'. Zo zal er bijvoorbeeld meer 'terreinverificatie' komen en zullen de lokale besturen meer betrokken worden. Er komt volgens minister-president Geert Bourgeois ook 'een correcte vergoedingsregeling'.

Naast die nieuwe procedure wil de Vlaamse regering ook een tandje bijsteken in het realiseren van nieuwe bossen. Zo wil de regering een 'impuls' geven aan de bebossing van gebied dat bestemd is als bos, maar dat nog niet gerealiseerd is.

Maar die uitleg deed de kritiek bij de oppositie niet verstommen. 'Ik verwacht hier geen goede intenties. Ik verwacht dat u vandaag gaat zeggen hoe en tegen wanneer u dit probleem zal aanpakken', aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. 'U komt hier naar het parlement met niks. U staat hier met de billen bloot. Er zijn geen concrete afspraken, geen timing. U knoeit gewoon verder'.

Afgelopen maandagavond besliste de Vlaamse regering de veelbesproken boskaart (met daarom de bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen) opnieuw in te trekken en het lopende openbaar onderzoek te schorsen. Die beslissing kwam er nadat er heel wat heisa was ontstaan over de fouten en onnauwkeurigheden in de kaart en de opvallende demarche van minister-president Bourgeois die zonder medeweten van vakminister Joke Schauvliege opriep de kaart in te trekken. In het Vlaams Parlement werd daarom een actualiteitsdebat georganiseerd over de gecontesteerde boskaart en over het gekibbel erover in de Vlaamse meerderheid. Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang spraken in koor van 'amateurisme', 'geklungel' en 'een knoeiboel'. Bij de start van het debat legde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een verklaring af. Daarin schetste hij de krijtlijnen van het pad dat zijn regering wil bewandelen in het netelige bosdossier.Bourgeois herhaalde dat minister Joke Schauvliege (CD&V) een alternatief zal uitwerken. Daarbij zal zij vertrekken van een 'volledig nieuwe procedure' waarbij 'rechtszekerheid' centraal zal staan. Zo is het onder meer de bedoeling een minimumoppervlakte in te voeren om te vermijden dat er veel 'kleine versnipperde percelen' op de kaart belanden. Dat was één van de problemen in de geschrapte kaart.Er zullen ook 'nieuwe criteria voor de ecologische waarde' om zo te komen tot een betere afbakening van de waardevolle bossen. En na de kritiek op de gebruikte methodologie bij het opstellen van de vorige kaart (bv. het gebruik van luchtfoto's) wil de regering nu ook extra 'zorgvuldig te werk gaan'. Zo zal er bijvoorbeeld meer 'terreinverificatie' komen en zullen de lokale besturen meer betrokken worden. Er komt volgens minister-president Geert Bourgeois ook 'een correcte vergoedingsregeling'. Naast die nieuwe procedure wil de Vlaamse regering ook een tandje bijsteken in het realiseren van nieuwe bossen. Zo wil de regering een 'impuls' geven aan de bebossing van gebied dat bestemd is als bos, maar dat nog niet gerealiseerd is. Maar die uitleg deed de kritiek bij de oppositie niet verstommen. 'Ik verwacht hier geen goede intenties. Ik verwacht dat u vandaag gaat zeggen hoe en tegen wanneer u dit probleem zal aanpakken', aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. 'U komt hier naar het parlement met niks. U staat hier met de billen bloot. Er zijn geen concrete afspraken, geen timing. U knoeit gewoon verder'.