Door meevallers is er extra financiële ademruimte voor nieuwe beleid. "Maar er is weinig reden voor euforie. Heel wat schulden worden buiten beeld gehouden en dringende investeringen zoals in onderwijs, een meer duurzame economie, ouderenzorg, cultuur... gebeuren niet", zegt Groen!-fractieleider Filip Watteeuw.

"Wij zien absoluut geen reden om een feestje te bouwen", aldus Watteeuw. "De besparingen van de voorbije jaren in heel wat sectoren zoals cultuur, vorming en onderwijs zijn hard aangekomen en worden niet gecompenseerd, ook al is er nu meer geld."

"Als er nu al een overschot is, is het omdat veel verenigingen onder meer in de culturele, de vormings- en in de milieusector een zware aderlating hebben ondergaan", zegt de groene fractieleider.

Volgens Watteeuw worden ook heel wat schulden uit het zicht gehouden. Hij verwijst naar de bedragen die nodig zijn voor de mobiliteitsinfrastructuur in en rond Antwerpen. "Niemand gelooft nog dat al dat beton alleen met tolgelden zal betaald worden", stelt Watteeuw.

Geen reserve

Groen! hekelt ook het feit dat de regering "geen reserve aanlegt voor de komende staatshervorming". "Terwijl intussen iedereen weet dat de staatshervorming Vlaanderen veel geld zal kosten en dat er voor het verwachte pakket van nieuwe bevoegdheden ook nieuwe middelen zullen nodig zijn." (Belga)

Door meevallers is er extra financiële ademruimte voor nieuwe beleid. "Maar er is weinig reden voor euforie. Heel wat schulden worden buiten beeld gehouden en dringende investeringen zoals in onderwijs, een meer duurzame economie, ouderenzorg, cultuur... gebeuren niet", zegt Groen!-fractieleider Filip Watteeuw. "Wij zien absoluut geen reden om een feestje te bouwen", aldus Watteeuw. "De besparingen van de voorbije jaren in heel wat sectoren zoals cultuur, vorming en onderwijs zijn hard aangekomen en worden niet gecompenseerd, ook al is er nu meer geld." "Als er nu al een overschot is, is het omdat veel verenigingen onder meer in de culturele, de vormings- en in de milieusector een zware aderlating hebben ondergaan", zegt de groene fractieleider. Volgens Watteeuw worden ook heel wat schulden uit het zicht gehouden. Hij verwijst naar de bedragen die nodig zijn voor de mobiliteitsinfrastructuur in en rond Antwerpen. "Niemand gelooft nog dat al dat beton alleen met tolgelden zal betaald worden", stelt Watteeuw.Geen reserve Groen! hekelt ook het feit dat de regering "geen reserve aanlegt voor de komende staatshervorming". "Terwijl intussen iedereen weet dat de staatshervorming Vlaanderen veel geld zal kosten en dat er voor het verwachte pakket van nieuwe bevoegdheden ook nieuwe middelen zullen nodig zijn." (Belga)