Zoals bekend wil N-VA het confederalisme op tafel leggen bij de federale regeringsonderhandelingen. Bij de andere partijen is de communautaire appetijt een pak minder groot of zelfs onbestaande. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord spreekt alvast geen harde institutionele ambitie taal. Zo nodigt de Vlaamse regering het Vlaams parlement uit "een grondige reflexie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet in te vullen". Daarnaast zal ze er op toezien dat de eigen bevoegdheden maximaal worden ingevuld en dat andere niveaus van het Vlaamse speelveld afblijven of de Vlaamse belangen schaden. De Wever ontkende dat het bij de denkoefening louter om een actualisering zou gaan van de zogenaamde vijf resoluties over de staatshervorming die het Vlaams parlement in 1999 goedkeurde. "Het merendeel daarvan is voor een groot deel al uitgevoerd", luidde het. Het regeerakkoord staat ook los van wat er federaal nog te gebeuren valt. Het is daar wachten op een initiatief van de koning, eens informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hun opdracht ergens begin oktober afronden. De Wever benadrukte wel dat de uitvoering van het regeerakkoord enkel logisch kan indien het federale beleid een verlengstuk vormt. "Als je congruent wil besturen, moet je minstens in dezelfde geest federaal een regeerakkoord sluiten", aldus de N-VA-voorzitter. (Belga)

Zoals bekend wil N-VA het confederalisme op tafel leggen bij de federale regeringsonderhandelingen. Bij de andere partijen is de communautaire appetijt een pak minder groot of zelfs onbestaande. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord spreekt alvast geen harde institutionele ambitie taal. Zo nodigt de Vlaamse regering het Vlaams parlement uit "een grondige reflexie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet in te vullen". Daarnaast zal ze er op toezien dat de eigen bevoegdheden maximaal worden ingevuld en dat andere niveaus van het Vlaamse speelveld afblijven of de Vlaamse belangen schaden. De Wever ontkende dat het bij de denkoefening louter om een actualisering zou gaan van de zogenaamde vijf resoluties over de staatshervorming die het Vlaams parlement in 1999 goedkeurde. "Het merendeel daarvan is voor een groot deel al uitgevoerd", luidde het. Het regeerakkoord staat ook los van wat er federaal nog te gebeuren valt. Het is daar wachten op een initiatief van de koning, eens informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hun opdracht ergens begin oktober afronden. De Wever benadrukte wel dat de uitvoering van het regeerakkoord enkel logisch kan indien het federale beleid een verlengstuk vormt. "Als je congruent wil besturen, moet je minstens in dezelfde geest federaal een regeerakkoord sluiten", aldus de N-VA-voorzitter. (Belga)