De Gemeentelijke Holding kwam recentelijk in erg zware financiële moeilijkheden, voornamelijk door de problemen bij het noodlijdende Dexia. Er ligt nu een vereffening op tafel, die de Vlaamse regering met een plots verlies van 265 miljoen euro opzadelde: 225 miljoen voor de verleende waarborg en 40 miljoen euro aan zogenaamde verloren "commercial papers". Vlaanderen besliste het verlies nog dit jaar volledig weg te werken, maar dat bleek "een heel zware opdracht", benadrukte minister-president Kris Peeters donderdagavond. Uiteindelijk vond de Vlaamse bewindsploeg voorlopig slechts 157,8 miljoen euro, dankzij een reeks niet aangewende provisies en facturen die pas later in de bus zouden vallen. Concreet profiteert Vlaanderen onder meer van het uitblijven van een indexsprong in september (22,6 miljoen euro), een factuur voor het nieuw elektronisch stemsysteem die pas later komt (30 miljoen euro) en beter uitvallende intrestlasten op de uitstaande schuld (27 miljoen euro). Maar de regering komt dus nog ruim 100 miljoen euro tekort. Die hete aardappel wil ze pas na de volgende monitoring eind november aanpakken. Bedoeling is "om het verschil begin december dicht te fietsen met de maatregelen die dan nodig zijn", beloofde begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA). Het is voor hem "de vaste bedoeling" dat dit ook zal lukken. (KNS)

De Gemeentelijke Holding kwam recentelijk in erg zware financiële moeilijkheden, voornamelijk door de problemen bij het noodlijdende Dexia. Er ligt nu een vereffening op tafel, die de Vlaamse regering met een plots verlies van 265 miljoen euro opzadelde: 225 miljoen voor de verleende waarborg en 40 miljoen euro aan zogenaamde verloren "commercial papers". Vlaanderen besliste het verlies nog dit jaar volledig weg te werken, maar dat bleek "een heel zware opdracht", benadrukte minister-president Kris Peeters donderdagavond. Uiteindelijk vond de Vlaamse bewindsploeg voorlopig slechts 157,8 miljoen euro, dankzij een reeks niet aangewende provisies en facturen die pas later in de bus zouden vallen. Concreet profiteert Vlaanderen onder meer van het uitblijven van een indexsprong in september (22,6 miljoen euro), een factuur voor het nieuw elektronisch stemsysteem die pas later komt (30 miljoen euro) en beter uitvallende intrestlasten op de uitstaande schuld (27 miljoen euro). Maar de regering komt dus nog ruim 100 miljoen euro tekort. Die hete aardappel wil ze pas na de volgende monitoring eind november aanpakken. Bedoeling is "om het verschil begin december dicht te fietsen met de maatregelen die dan nodig zijn", beloofde begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA). Het is voor hem "de vaste bedoeling" dat dit ook zal lukken. (KNS)