De regering stelde eerder dit jaar een expertencomité samen om een monitoringsysteem uit te werken dat discriminatie in kaart moet brengen. Dat gebeurde na een discussie, ook binnen de meerderheid, over het al of niet invoeren van praktijktests. Daaruit is nu een systeem van 'correspondentietests' uit de bus gekomen. Er worden daarbij telkens meerdere brieven verstuurd, met een Vlaamse naam en een naam met allochtone roots. Op basis daarvan kan discriminatie worden opgespoord. "Het gaat om een sensibiliserend instrument, om een nulmeting uit te voeren en op basis daarvan sensibiliseringsacties te ondernemen", zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zaterdag na de ministerraad. "Het gaat niet om een sanctionerend instrument." Vlaanderen gaat het systeem zelf toepassen op de woningmarkt. Het wordt ook gebruikt bij sollicitaties voor functies bij de Vlaamse overheid. Het systeem wordt daarnaast aangeboden aan de lokale besturen en zij kunnen ervoor kiezen om het eveneens te gebruiken op de woningmarkt, maar ook op de private arbeidsmarkt. (Belga)

De regering stelde eerder dit jaar een expertencomité samen om een monitoringsysteem uit te werken dat discriminatie in kaart moet brengen. Dat gebeurde na een discussie, ook binnen de meerderheid, over het al of niet invoeren van praktijktests. Daaruit is nu een systeem van 'correspondentietests' uit de bus gekomen. Er worden daarbij telkens meerdere brieven verstuurd, met een Vlaamse naam en een naam met allochtone roots. Op basis daarvan kan discriminatie worden opgespoord. "Het gaat om een sensibiliserend instrument, om een nulmeting uit te voeren en op basis daarvan sensibiliseringsacties te ondernemen", zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zaterdag na de ministerraad. "Het gaat niet om een sanctionerend instrument." Vlaanderen gaat het systeem zelf toepassen op de woningmarkt. Het wordt ook gebruikt bij sollicitaties voor functies bij de Vlaamse overheid. Het systeem wordt daarnaast aangeboden aan de lokale besturen en zij kunnen ervoor kiezen om het eveneens te gebruiken op de woningmarkt, maar ook op de private arbeidsmarkt. (Belga)