De opvang zal onderverdeeld worden in drie groepen: de gezinsopvang (onthaalouders), groepsopvang (crèches) en opvang aan huis. Er komt ook in grote mate een gelijkschakeling van de regels en de financiering van de opvanginitiatieven. Bedoeling is ook om de term "voorschoolse kinderopvang", die voor verwarring zorgde, te vervangen door "kinderopvang van baby's en peuters". Vlaanderen kampt met een tekort aan kinderopvangplaatsen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen liet eerder al verstaan dat er tegen 2016 zeker 5.000 plaatsen moeten bijkomen om de doelstelling te halen van 50 plaatsen per 100 kinderen onder de 3 jaar. Tegen 2020 zou er zelfs voor elke baby of peuter een plaats moeten zijn. Nieuw is nog dat alle opvanginitiatieven een vergunning zullen nodig hebben. Nu zijn er nog opvanginitiatieven die werken zonder attest of erkenning van Kind en Gezin. Dat zal met het nieuwe decreet dus niet meer mogelijk zijn. Het decreet gaat nu naar het Vlaams Parlement. Daarna moet het nog in uitvoeringsbesluiten gegoten worden. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe regels van kracht zullen zijn. In een persbericht van Kind en Gezin is sprake van "ten vroegste vanaf 2013". (CHRISTOPHE LEGASSE)

De opvang zal onderverdeeld worden in drie groepen: de gezinsopvang (onthaalouders), groepsopvang (crèches) en opvang aan huis. Er komt ook in grote mate een gelijkschakeling van de regels en de financiering van de opvanginitiatieven. Bedoeling is ook om de term "voorschoolse kinderopvang", die voor verwarring zorgde, te vervangen door "kinderopvang van baby's en peuters". Vlaanderen kampt met een tekort aan kinderopvangplaatsen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen liet eerder al verstaan dat er tegen 2016 zeker 5.000 plaatsen moeten bijkomen om de doelstelling te halen van 50 plaatsen per 100 kinderen onder de 3 jaar. Tegen 2020 zou er zelfs voor elke baby of peuter een plaats moeten zijn. Nieuw is nog dat alle opvanginitiatieven een vergunning zullen nodig hebben. Nu zijn er nog opvanginitiatieven die werken zonder attest of erkenning van Kind en Gezin. Dat zal met het nieuwe decreet dus niet meer mogelijk zijn. Het decreet gaat nu naar het Vlaams Parlement. Daarna moet het nog in uitvoeringsbesluiten gegoten worden. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe regels van kracht zullen zijn. In een persbericht van Kind en Gezin is sprake van "ten vroegste vanaf 2013". (CHRISTOPHE LEGASSE)