Aan de nieuwe, aangescherpte, eindtermen, wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek. De nieuwe set eindtermen lag echter onder vuur. In november liet de Raad van State nog weten ernstige bedenkingen te hebben. In haar advies zei de Raad dat "er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken". Eerder hadden al het katholiek onderwijs en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) laten weten twijfels te hebben bij de haalbaarheid van de eindtermen. Volgens Weyts werd er nu met enkele aanpassingen tegemoet gekomen aan de bezwaren. Zo krijgen scholen de vrijheid over de manier waarop ze de eindtermen gaan realiseren. Zo kunnen ze bereikt worden binnen meerdere vakken. "Een leerling-vloerder kan bijvoorbeeld de oppervlakte-maten niet alleen in de wiskundeles aanleren, maar ook in de praktijk", zegt Weyts. "We geven vertrouwen aan de scholen en de leerkrachten." Er wordt ook een praktijkcommissie opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, BSO en KSO. Op basis van de bevindingen kan er al na één schooljaar worden bijgestuurd. De eindtermen moeten nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat die voor de tweede graad ingaan op 1 september 2021. De datum voor de derde graad zal worden vastgelegd nadat de praktijkcommissie haar aanbevelingen heeft gedaan. (Belga)

Aan de nieuwe, aangescherpte, eindtermen, wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek. De nieuwe set eindtermen lag echter onder vuur. In november liet de Raad van State nog weten ernstige bedenkingen te hebben. In haar advies zei de Raad dat "er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de (...) eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken". Eerder hadden al het katholiek onderwijs en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) laten weten twijfels te hebben bij de haalbaarheid van de eindtermen. Volgens Weyts werd er nu met enkele aanpassingen tegemoet gekomen aan de bezwaren. Zo krijgen scholen de vrijheid over de manier waarop ze de eindtermen gaan realiseren. Zo kunnen ze bereikt worden binnen meerdere vakken. "Een leerling-vloerder kan bijvoorbeeld de oppervlakte-maten niet alleen in de wiskundeles aanleren, maar ook in de praktijk", zegt Weyts. "We geven vertrouwen aan de scholen en de leerkrachten." Er wordt ook een praktijkcommissie opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, BSO en KSO. Op basis van de bevindingen kan er al na één schooljaar worden bijgestuurd. De eindtermen moeten nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat die voor de tweede graad ingaan op 1 september 2021. De datum voor de derde graad zal worden vastgelegd nadat de praktijkcommissie haar aanbevelingen heeft gedaan. (Belga)