Sinds 31 mei kunnen ondernemers die door corona in liquiditeitsnood kwamen maar wel voorraden of een nieuwe collectie moeten aankopen, een aanvraag indienen voor een heropstartlening. De Vlaamse regering trok daar in eerste instantie 75 miljoen euro voor uit, maar de maatregel werd verlengd tot eind september en het budget verhoogd tot 105 miljoen euro. Dat plafond werd op 8 september bereikt. In die periode werden in totaal 1.635 dossiers ingediend, waarvan er uiteindelijk 1.205 zijn goedgekeurd. 182 andere werden geannuleerd, 248 aanvragen werden geweigerd. Volgens N-VA-parlementslid Maaike De Vreese, die de informatie opvroeg bij Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, deden vooral ondernemers in de horeca en de retail een beroep op de heropstartlening, en is er een evenwichtige verdeling over Vlaanderen. "De heropstartlening heeft zijn effect niet gemist", zegt De Vreese. "Op deze manier konden onze detailhandelaars en horecazaken hun voorraden terug aanvullen en een goeie doorstart maken." (Belga)

Sinds 31 mei kunnen ondernemers die door corona in liquiditeitsnood kwamen maar wel voorraden of een nieuwe collectie moeten aankopen, een aanvraag indienen voor een heropstartlening. De Vlaamse regering trok daar in eerste instantie 75 miljoen euro voor uit, maar de maatregel werd verlengd tot eind september en het budget verhoogd tot 105 miljoen euro. Dat plafond werd op 8 september bereikt. In die periode werden in totaal 1.635 dossiers ingediend, waarvan er uiteindelijk 1.205 zijn goedgekeurd. 182 andere werden geannuleerd, 248 aanvragen werden geweigerd. Volgens N-VA-parlementslid Maaike De Vreese, die de informatie opvroeg bij Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, deden vooral ondernemers in de horeca en de retail een beroep op de heropstartlening, en is er een evenwichtige verdeling over Vlaanderen. "De heropstartlening heeft zijn effect niet gemist", zegt De Vreese. "Op deze manier konden onze detailhandelaars en horecazaken hun voorraden terug aanvullen en een goeie doorstart maken." (Belga)