Elke democratische partij erkent dat racisme onaanvaardbaar is. De meeste partijen erkennen dat discriminatie op de arbeidsmarkt een probleem is. Dat dit te lang bleef sudderen maar nu de tijd rijp is om er eindelijk komaf mee te maken.

Maar over hoe we dat dan best doen, daarover schieten de meningen alle kanten op. Een ding is alvast wel kristalhelder: er heerst een enorme kloof tussen enerzijds de roep van talloze Vlaamse organisaties en jongeren om discriminatie kordaat aan te pakken en anderzijds de politieke wil om hier ook effectief werk van te maken.

Dienstenchequebedrijven

De Vlaamse regering is terug bij af: klaar om discriminatieprobleem nog jaren verder te laten sudderen

Het debat over discriminatie gaat gepaard met hoog oplaaiende emoties. Dat debat kwam onlangs weer in een stroomversnelling terecht na een studie van het Minderhedenforum enkele weken geleden. Daaruit bleek dat bijna 3 op de 4 dienstenchequebedrijven ingaat op discriminerende vragen van klanten. Het forum schuift praktijktesten naar voor als een antwoord op deze verontrustende cijfers. Diverse middenveldorganisaties, waaronder Samenlevingsopbouw, KifKif en Hand in Hand, treden het Minderhedenforum bij en verenigen zich onder de noemer #praktijktestennu.

Ongeveer terzelfdertijd ontstaat het burgerplatform #dailyracism. Via social media getuigen honderden Vlamingen over het dagelijkse racisme waarmee ze worden geconfronteerd. Ook zij zien in praktijktesten een noodzakelijk instrument om discriminatie op de arbeidsmarkt te tackelen.

Behoefte aan wettelijk kader

Philippe Muyters, minister van Sport, Belga
Philippe Muyters, minister van Sport © Belga

Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) zegt na enig tegenspartelen te onderzoeken of het juridisch mogelijk is ze in Vlaanderen te gebruiken. Er worden ook hoorzittingen georganiseerd in het Vlaams Parlement. Daarop geven de drie vakbonden Beweging.net, ABVV en ACLVB duidelijk aan dat praktijktesten broodnodig zijn om het discriminatieprobleem op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Vanuit het academische veld komt de boodschap dat praktijktesten best mogelijk zijn als er een wettelijk kader rond wordt uitgewerkt, toch blijft de minister hardnekkig beweren dat het Juridisch niet mogelijk zou zijn. Er zijn wel degelijk gevaren, stelt professor Stefan Sottiaux (KU Leuven). Maar dit mag ons er echter niet toe brengen dan maar volledig af te zien van praktijktesten. Daarvoor zijn ze te belangrijk in de strijd tegen discriminatie. Sottiaux benadrukt dat er dringend behoefte is aan een duidelijk wettelijk kader voor praktijktesten, met voldoende waarborgen opdat zij op een transparante en objectieve manier kunnen verlopen.

Terug bij af

De minister blijft dus bij zijn softe aanpak: sensibilisering en zelfregulering.

En daarmee belanden we aan bij de stand van zaken vandaag. De Vlaamse regering is weer helemaal terug bij af, klaar om het discriminatieprobleem nog jaren rustig verder te laten sudderen. Uit de bespreking in de commissie Werk blijkt dat de roep om praktijktesten in schril contrast staat met de visie van minister Muyters. De N-VA blijft zich verschuilen achter het juridische luik om ze richting prullenmand te verwijzen: waar geen wil is, is ook geen wet...

De minister blijft dus bij zijn softe aanpak: sensibilisering en zelfregulering. Twee, op zich nuttige, instrumenten die jammer genoeg ook hebben bewezen ruimschoots onvoldoende te zijn. Na zelfregulering bij de uitzendsector bedraagt het discriminatiepercentage nog steeds 29 procent. Weliswaar een stap in de goede richting in vergelijking met de dienstenchequebedrijven, maar nog steeds bedroevend hoog. Zelfregulering na al die jaren opnieuw naar voor schuiven als dé oplossing tegen discriminatie, is de lat wel erg laag leggen.

Negeren

Discriminatie is een complex gegeven. Ik koester geen ijdele hoop dat we het zomaar zullen uit de wereld kunnen helpen. Het is iets dat zich in vele vormen manifesteert, niet enkel in dit deel van de wereld, maar in alle delen van de wereld. Maar elk debat, elke vooruitgang, elke oplossing blijft geblokkeerd als de bevoegde minister er niet eindelijk werk van maakt om op zijn minst de feiten werkelijk in kaart te brengen. Zo blijft ook de toekomst van vele enthousiaste Vlamingen geblokkeerd.

Met het invoeren van praktijktesten heeft de politiek die mogelijkheid. Neen, het is geen wondermiddel, maar praktijktesten zijn wel broodnodig om eindelijk over objectieve cijfers te beschikken en in kaart te brengen in welke sectoren de problemen het grootst zijn. Om zo ook veel doelgerichter aan de slag te kunnen gaan. Ook minister Muyters heeft de vraag van de duizenden jongeren via #dailyracism en #praktijktestennu gehoord. Jammer genoeg kiest hij ervoor hun stem te negeren. En dat is een minister van werk, in het superdiverse Vlaanderen van vandaag, onwaardig.

Elke democratische partij erkent dat racisme onaanvaardbaar is. De meeste partijen erkennen dat discriminatie op de arbeidsmarkt een probleem is. Dat dit te lang bleef sudderen maar nu de tijd rijp is om er eindelijk komaf mee te maken. Maar over hoe we dat dan best doen, daarover schieten de meningen alle kanten op. Een ding is alvast wel kristalhelder: er heerst een enorme kloof tussen enerzijds de roep van talloze Vlaamse organisaties en jongeren om discriminatie kordaat aan te pakken en anderzijds de politieke wil om hier ook effectief werk van te maken. Het debat over discriminatie gaat gepaard met hoog oplaaiende emoties. Dat debat kwam onlangs weer in een stroomversnelling terecht na een studie van het Minderhedenforum enkele weken geleden. Daaruit bleek dat bijna 3 op de 4 dienstenchequebedrijven ingaat op discriminerende vragen van klanten. Het forum schuift praktijktesten naar voor als een antwoord op deze verontrustende cijfers. Diverse middenveldorganisaties, waaronder Samenlevingsopbouw, KifKif en Hand in Hand, treden het Minderhedenforum bij en verenigen zich onder de noemer #praktijktestennu. Ongeveer terzelfdertijd ontstaat het burgerplatform #dailyracism. Via social media getuigen honderden Vlamingen over het dagelijkse racisme waarmee ze worden geconfronteerd. Ook zij zien in praktijktesten een noodzakelijk instrument om discriminatie op de arbeidsmarkt te tackelen. Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) zegt na enig tegenspartelen te onderzoeken of het juridisch mogelijk is ze in Vlaanderen te gebruiken. Er worden ook hoorzittingen georganiseerd in het Vlaams Parlement. Daarop geven de drie vakbonden Beweging.net, ABVV en ACLVB duidelijk aan dat praktijktesten broodnodig zijn om het discriminatieprobleem op de arbeidsmarkt aan te pakken. Vanuit het academische veld komt de boodschap dat praktijktesten best mogelijk zijn als er een wettelijk kader rond wordt uitgewerkt, toch blijft de minister hardnekkig beweren dat het Juridisch niet mogelijk zou zijn. Er zijn wel degelijk gevaren, stelt professor Stefan Sottiaux (KU Leuven). Maar dit mag ons er echter niet toe brengen dan maar volledig af te zien van praktijktesten. Daarvoor zijn ze te belangrijk in de strijd tegen discriminatie. Sottiaux benadrukt dat er dringend behoefte is aan een duidelijk wettelijk kader voor praktijktesten, met voldoende waarborgen opdat zij op een transparante en objectieve manier kunnen verlopen. En daarmee belanden we aan bij de stand van zaken vandaag. De Vlaamse regering is weer helemaal terug bij af, klaar om het discriminatieprobleem nog jaren rustig verder te laten sudderen. Uit de bespreking in de commissie Werk blijkt dat de roep om praktijktesten in schril contrast staat met de visie van minister Muyters. De N-VA blijft zich verschuilen achter het juridische luik om ze richting prullenmand te verwijzen: waar geen wil is, is ook geen wet...De minister blijft dus bij zijn softe aanpak: sensibilisering en zelfregulering. Twee, op zich nuttige, instrumenten die jammer genoeg ook hebben bewezen ruimschoots onvoldoende te zijn. Na zelfregulering bij de uitzendsector bedraagt het discriminatiepercentage nog steeds 29 procent. Weliswaar een stap in de goede richting in vergelijking met de dienstenchequebedrijven, maar nog steeds bedroevend hoog. Zelfregulering na al die jaren opnieuw naar voor schuiven als dé oplossing tegen discriminatie, is de lat wel erg laag leggen. Discriminatie is een complex gegeven. Ik koester geen ijdele hoop dat we het zomaar zullen uit de wereld kunnen helpen. Het is iets dat zich in vele vormen manifesteert, niet enkel in dit deel van de wereld, maar in alle delen van de wereld. Maar elk debat, elke vooruitgang, elke oplossing blijft geblokkeerd als de bevoegde minister er niet eindelijk werk van maakt om op zijn minst de feiten werkelijk in kaart te brengen. Zo blijft ook de toekomst van vele enthousiaste Vlamingen geblokkeerd. Met het invoeren van praktijktesten heeft de politiek die mogelijkheid. Neen, het is geen wondermiddel, maar praktijktesten zijn wel broodnodig om eindelijk over objectieve cijfers te beschikken en in kaart te brengen in welke sectoren de problemen het grootst zijn. Om zo ook veel doelgerichter aan de slag te kunnen gaan. Ook minister Muyters heeft de vraag van de duizenden jongeren via #dailyracism en #praktijktestennu gehoord. Jammer genoeg kiest hij ervoor hun stem te negeren. En dat is een minister van werk, in het superdiverse Vlaanderen van vandaag, onwaardig.