De extra middelen voor de kinderopvangsector waren eerder al aangekondigd. Nu is beslist over de verdeling ervan. Zo gaat er 3,5 miljoen euro naar het toekennen van een basissubsidie (trap 1) aan 4.574 bestaande plaatsen groepsopvang die nog geen subsidies kregen. Daarnaast gaat er 4 miljoen euro naar 648 extra plaatsen met inkomenstarief (trap 2), dus plaatsen waar ouders betalen naargelang hun inkomen. Een deel van deze subsidies is voorzien voor nieuwe plaatsen en een deel is voor de omschakeling van bestaande plaatsen naar inkomenstarief. Verder gaat er nog 1 miljoen euro naar de creatie van 95 nieuwe plaatsen binnen trap 3 (de plussubsidie). Het gaat om plaatsen bij initiatieven die kwetsbare gezinnen ondersteunen en waar kinderen uit die kwetsbare gezinnen ook voorrang krijgen. Bedoeling is om de plaatsen toe te kennen binnen een project rond kinderarmoede. "Het project en de bijhorende oproep zullen verder worden uitgewerkt", klinkt het. Tot slot neemt Vlaanderen ook de financiering over van bepaalde kinderopvangplaatsen in Limburg. Tot eind 2016 financierde de provincie Limburg 210 bijkomende plaatsen met inkomenstarief binnnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). "De Vlaamse regering neemt de financiering van deze plaatsen vanaf 2017 over en voorziet hiertoe een budget van 1,2 miljoen euro". (Belga)

De extra middelen voor de kinderopvangsector waren eerder al aangekondigd. Nu is beslist over de verdeling ervan. Zo gaat er 3,5 miljoen euro naar het toekennen van een basissubsidie (trap 1) aan 4.574 bestaande plaatsen groepsopvang die nog geen subsidies kregen. Daarnaast gaat er 4 miljoen euro naar 648 extra plaatsen met inkomenstarief (trap 2), dus plaatsen waar ouders betalen naargelang hun inkomen. Een deel van deze subsidies is voorzien voor nieuwe plaatsen en een deel is voor de omschakeling van bestaande plaatsen naar inkomenstarief. Verder gaat er nog 1 miljoen euro naar de creatie van 95 nieuwe plaatsen binnen trap 3 (de plussubsidie). Het gaat om plaatsen bij initiatieven die kwetsbare gezinnen ondersteunen en waar kinderen uit die kwetsbare gezinnen ook voorrang krijgen. Bedoeling is om de plaatsen toe te kennen binnen een project rond kinderarmoede. "Het project en de bijhorende oproep zullen verder worden uitgewerkt", klinkt het. Tot slot neemt Vlaanderen ook de financiering over van bepaalde kinderopvangplaatsen in Limburg. Tot eind 2016 financierde de provincie Limburg 210 bijkomende plaatsen met inkomenstarief binnnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). "De Vlaamse regering neemt de financiering van deze plaatsen vanaf 2017 over en voorziet hiertoe een budget van 1,2 miljoen euro". (Belga)