"We stellen vast dat het Waalse Gewest beslissingen heeft genomen in een specifiek dossier waar er grensoverschrijdende effecten zijn en waarbij wij niet werden geconsulteerd. We hebben dan ook beslist om in dat specifieke dossier in beroep te gaan", zei minister Schauvliege. "Er zijn een aantal elementen waar wij op hadden kunnen wijzen, hadden we die mogelijkheid gehad. Er is vooral een heel belangrijke erfgoedwaarde in dat landschap. Er was trouwens een negatief advies vanuit Wallonië wat betreft onroerend erfgoed", zei minister Schauvliege. Parlementsvoorzitter Peumans pleit voor verplicht ambtelijk en politiek overleg in dossiers die gevolgen hebben over de gewestgrenzen heen. "Want vandaag of morgen zal men ergens eens een beslissing nemen waarvan men achteraf denkt dat men toch beter eerst overlegd had. En ik bedoel dan, voor alle duidelijkheid, zowel van Wallonië naar Vlaanderen als omgekeerd". (Belga)

"We stellen vast dat het Waalse Gewest beslissingen heeft genomen in een specifiek dossier waar er grensoverschrijdende effecten zijn en waarbij wij niet werden geconsulteerd. We hebben dan ook beslist om in dat specifieke dossier in beroep te gaan", zei minister Schauvliege. "Er zijn een aantal elementen waar wij op hadden kunnen wijzen, hadden we die mogelijkheid gehad. Er is vooral een heel belangrijke erfgoedwaarde in dat landschap. Er was trouwens een negatief advies vanuit Wallonië wat betreft onroerend erfgoed", zei minister Schauvliege. Parlementsvoorzitter Peumans pleit voor verplicht ambtelijk en politiek overleg in dossiers die gevolgen hebben over de gewestgrenzen heen. "Want vandaag of morgen zal men ergens eens een beslissing nemen waarvan men achteraf denkt dat men toch beter eerst overlegd had. En ik bedoel dan, voor alle duidelijkheid, zowel van Wallonië naar Vlaanderen als omgekeerd". (Belga)