De manier waarop groene stroom in Vlaanderen ondersteund wordt, staat al een tijdje op de helling. Het bestaande systeem is te 'statisch'. Zo werden zonnepanelen jarenlang overgesubsidieerd. Door die oversubsidiëring kwam het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie onder druk te staan. Voor zonnepanelen kwam er vorig jaar al een bijsturing. Maar de geplande afbouw van de steun voor zonnepanelen (van 230 euro naar 90 euro, gradueel tussen 2012 en 2016) wordt nu drastisch versneld. Mogelijk wordt de verlaging naar 90 euro al op 1 augustus 2012 ingevoerd. Naast de zonnepanelen, wordt ook de steun voor andere groene stroom hervormd. Centraal in het akkoord staat dat elke technologie op de juiste manier ondersteund wordt. Investeringen mogen nog rendabel zijn, maar de grote winsten zouden tot het verleden moeten behoren. Er komt daarvoor een Observatorium dat het steunniveau permanent bijstuurt. Nieuw is ook dat de steun beperkt wordt in de tijd, ook voor bestaande installaties (behalve voor zonnepanelen). De kosten voor het systeem worden verdeeld over gezinnen en bedrijven. Circa 2.200 grote en energie-intensieve bedrijven krijgen wel een (gedeeltelijke) vrijstelling om hun concurrentiekracht te waarborgen. Bedoeling is dat de hervorming ingaat in 2013. De plannen worden nu in een voorstel van decreet gegoten dat in het Vlaams Parlement wordt ingediend. (DRM)

De manier waarop groene stroom in Vlaanderen ondersteund wordt, staat al een tijdje op de helling. Het bestaande systeem is te 'statisch'. Zo werden zonnepanelen jarenlang overgesubsidieerd. Door die oversubsidiëring kwam het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie onder druk te staan. Voor zonnepanelen kwam er vorig jaar al een bijsturing. Maar de geplande afbouw van de steun voor zonnepanelen (van 230 euro naar 90 euro, gradueel tussen 2012 en 2016) wordt nu drastisch versneld. Mogelijk wordt de verlaging naar 90 euro al op 1 augustus 2012 ingevoerd. Naast de zonnepanelen, wordt ook de steun voor andere groene stroom hervormd. Centraal in het akkoord staat dat elke technologie op de juiste manier ondersteund wordt. Investeringen mogen nog rendabel zijn, maar de grote winsten zouden tot het verleden moeten behoren. Er komt daarvoor een Observatorium dat het steunniveau permanent bijstuurt. Nieuw is ook dat de steun beperkt wordt in de tijd, ook voor bestaande installaties (behalve voor zonnepanelen). De kosten voor het systeem worden verdeeld over gezinnen en bedrijven. Circa 2.200 grote en energie-intensieve bedrijven krijgen wel een (gedeeltelijke) vrijstelling om hun concurrentiekracht te waarborgen. Bedoeling is dat de hervorming ingaat in 2013. De plannen worden nu in een voorstel van decreet gegoten dat in het Vlaams Parlement wordt ingediend. (DRM)