De Vlaamse regering heeft de brokken kunnen lijmen na de Uplace-ruzie. "De voltallige Vlaamse regering herbevestigt alle beslissingen en nota's die in deze en vorige legislatuur zijn genomen met betrekking tot Uplace", zo zei Vlaams minister-president Kris Peeters in een verklaring namens de Vlaamse regering.

Het dossier Uplace leidde tot een fikse rel in de schoot van de Vlaamse regering. Meteen nadat leefmilieuminister Schauvliege had beslist dat Uplace een vergunning zou krijgen, noemde SP.A-viceminister-president Ingrid Lieten die beslissing "onbegrijpelijk". Die reactie schoot bij coalitiepartners CD&V en N-VA in het verkeerde keelgat. Zij vonden dat de SP.A zich deloyaal opstelde.

Onaanvaardbaar

Na een discussie in de ministerraad lijken de plooien gladgestreken. De regering herbevestigt niet alleen alle eerder genomen beslissingen rond het dossier, Peeters benadrukte ook dat heel de regering (dus ook de SP.A) zich distantieerde van uitspraken als "niet koosjer" of "belangenvermenging". Woorden die Leuvens SP.A-burgemeester Louis Tobback gebruikt had. "Die insinuaties zijn onaanvaardbaar ten aanzien van regeringsleden die hun functie in eer en geweten invullen".

Er is ook afgesproken dat de regering "achter de beslissingen staat die aan ministers worden gedelegeerd", zoals in het geval van Uplace aan Schauvliege.

Op het vlak van mobiliteit is er een "resultaatsverbintenis voor alle projectgebonden maatregelen (zeg maar de 57 miljoen euro voor de ontsluiting van het complex, red.) en een inspanningsverbintenis voor alle niet-projectgebonden maatregelen (zoals de bredere openbare vervoerwerken in de omgeving van het complex, red.)". "Al deze verbintenissen zullen door de hele Vlaamse regering met bekwame spoed worden verdergezet", aldus nog Peeters. (Belga/TE)

De Vlaamse regering heeft de brokken kunnen lijmen na de Uplace-ruzie. "De voltallige Vlaamse regering herbevestigt alle beslissingen en nota's die in deze en vorige legislatuur zijn genomen met betrekking tot Uplace", zo zei Vlaams minister-president Kris Peeters in een verklaring namens de Vlaamse regering. Het dossier Uplace leidde tot een fikse rel in de schoot van de Vlaamse regering. Meteen nadat leefmilieuminister Schauvliege had beslist dat Uplace een vergunning zou krijgen, noemde SP.A-viceminister-president Ingrid Lieten die beslissing "onbegrijpelijk". Die reactie schoot bij coalitiepartners CD&V en N-VA in het verkeerde keelgat. Zij vonden dat de SP.A zich deloyaal opstelde. OnaanvaardbaarNa een discussie in de ministerraad lijken de plooien gladgestreken. De regering herbevestigt niet alleen alle eerder genomen beslissingen rond het dossier, Peeters benadrukte ook dat heel de regering (dus ook de SP.A) zich distantieerde van uitspraken als "niet koosjer" of "belangenvermenging". Woorden die Leuvens SP.A-burgemeester Louis Tobback gebruikt had. "Die insinuaties zijn onaanvaardbaar ten aanzien van regeringsleden die hun functie in eer en geweten invullen". Er is ook afgesproken dat de regering "achter de beslissingen staat die aan ministers worden gedelegeerd", zoals in het geval van Uplace aan Schauvliege. Op het vlak van mobiliteit is er een "resultaatsverbintenis voor alle projectgebonden maatregelen (zeg maar de 57 miljoen euro voor de ontsluiting van het complex, red.) en een inspanningsverbintenis voor alle niet-projectgebonden maatregelen (zoals de bredere openbare vervoerwerken in de omgeving van het complex, red.)". "Al deze verbintenissen zullen door de hele Vlaamse regering met bekwame spoed worden verdergezet", aldus nog Peeters. (Belga/TE)