De autobus- en autocarsector kende door de coronacrisis een omzetdaling van ongeveer 80 procent. De Vlaamse regering wil nu via premies 15,5 miljoen euro in de sector pompen. De premie zal tussen 17 juli en 31 augustus kunnen aangevraagd worden. De premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen die worden ingezet voor het bijzonder geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elke onderneming en krijgen grote en kleine bedrijven in verhouding dezelfde ondersteuning. Daarnaast biedt de regering via het investeringsvehikel PMV/Z een achtergestelde lening aan voor bedragen tussen 5.000 en 25.000 euro. Het gaat om leningen die ten vroegste na twee jaar moeten terugbetaald worden, waardoor er extra ademruimte wordt gegeven aan de sector om er bovenop te komen. Elk autobus- of autocarbedrijf mag in totaal maximaal 200.000 euro aan steun ontvangen. Anders wordt het door Europa bestempeld als staatssteun. Ook de taxisector kan rekenen op steun. In die sector was er sprake van een omzetdaling van meer dan 90 procent door de coronacrisis. De Vlaamse regering voorziet ook daar de mogelijkheid om te werken met een achtergestelde lening. En ook hier kunnen tussen 17 juli en 31 augustus aanvragen ingediend worden. Het maximale kredietbedrag voor de achtergestelde lening bedraagt 2.000 euro per voertuig. Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elk taxibedrijf. (Belga)

De autobus- en autocarsector kende door de coronacrisis een omzetdaling van ongeveer 80 procent. De Vlaamse regering wil nu via premies 15,5 miljoen euro in de sector pompen. De premie zal tussen 17 juli en 31 augustus kunnen aangevraagd worden. De premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen die worden ingezet voor het bijzonder geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elke onderneming en krijgen grote en kleine bedrijven in verhouding dezelfde ondersteuning. Daarnaast biedt de regering via het investeringsvehikel PMV/Z een achtergestelde lening aan voor bedragen tussen 5.000 en 25.000 euro. Het gaat om leningen die ten vroegste na twee jaar moeten terugbetaald worden, waardoor er extra ademruimte wordt gegeven aan de sector om er bovenop te komen. Elk autobus- of autocarbedrijf mag in totaal maximaal 200.000 euro aan steun ontvangen. Anders wordt het door Europa bestempeld als staatssteun. Ook de taxisector kan rekenen op steun. In die sector was er sprake van een omzetdaling van meer dan 90 procent door de coronacrisis. De Vlaamse regering voorziet ook daar de mogelijkheid om te werken met een achtergestelde lening. En ook hier kunnen tussen 17 juli en 31 augustus aanvragen ingediend worden. Het maximale kredietbedrag voor de achtergestelde lening bedraagt 2.000 euro per voertuig. Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elk taxibedrijf. (Belga)