Vlaamse regering heeft begrotingsoverschot van ruim 100 miljoen euro

30/03/18 om 22:11 - Bijgewerkt om 22:12

Bron: Belga

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering kan afklokken met een overschot van 100 miljoen euro. In totaal heeft de Vlaamse regering zelfs voor ruim 200 miljoen euro bijkomende beleidsruimte. Daarvan wordt 100 miljoen euro gebruikt voor investeringen in het basisonderwijs, de verdere vergroening van de bussen van De Lijn en maatregelen tegen energiearmoede.

Vlaamse regering heeft begrotingsoverschot van ruim 100 miljoen euro

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD), Brussel, 23 maart 2018 © BELGA

'De Vlaamse begroting is perfect op koers', zeiden minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting Bart Tommelein vrijdagavond in koor.

Dat de regering geld op overschot heeft en kan investeren, heeft onder meer te maken met de aantrekkende economische groei. Bij de begrotingsopmaak werd nog uitgegaan van 1,7 procent groei. Dat kan nu bijgesteld worden naar 1,8 procent, waardoor de federale dotaties stijgen met 189 miljoen euro.

Dat compenseert al meteen een stuk van de lichtjes negatieve bijstelling van de inkomsten uit gewestbelastingen (-21 miljoen euro). Die bijstellling heeft vooral te maken een terugval in de hypotheekrechten, een beperkter aantal herfinancieringen en een terugval in de verkeersbelastingen door de verdere ontdieseling van het wagenpark.

Maar al bij al kan de regering rekenen op 200 miljoen euro bijkomende beleidsruimte. Daarvan wordt 100 miljoen euro opzij gezet als bufffer voor eventuele latere budgettaire tegenvallers.

Extra middelen voor onderwijs

De andere 100 miljoen euro wil de regering bijkomend investeren. Zo krijgt minister van Onderwijs Hilde Crevits extra middelen voor een aantal bijkomende maatregelen om de noden van leerkrachten in het basisonderwijs op te vangen. Leerkrachten en directies in het basisonderwijs krijgen 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen.

Bedoeling is ook om de werkdruk voor directeurs die ook les geven te verminderen. Zo worden directeurs van scholen met meer dan 100 leerlingen lesvrij gemaakt. Nu lag dat op 180 leerlingen. En voor directeurs van basisscholen met minder dan 100 leerlingen wordt de lesopdracht met 4 uur verminderd. Verder worden de lonen van de directeurs in het basisonderwijs gelijkgeschakeld.

Versnelde vergroening wagenpark De Lijn

Naast de extra investeringen in het basisonderwijs gaat er ook 20 miljoen euro naar de versnelde vergroening van het wagenpark van De Lijn. 'De Lijn zal daarmee een 50-tal extra hybride of elektrische bussen kunnen bestellen. Het was de ambitie om in 2019 enkel nog bussen met alternatieve aandrijving te kopen. Die ambitie kunnen we nu vervroegen', legt minister van Mobiliteit Ben Weyts uit.

Een derde luik extra investeringen zal gaan naar projecten rond energiearmoede.

Een kleine, maar geen nieuwe, kanttekening bij de begrotingscijfers van de Vlaamse regering. De regering-Bourgeois besliste eerder wel al om een reeks zaken niet op te nemen in de begrotingsdoelstelling. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro, een bedrag dat vooral toe te schrijven is aan de eenmalige afrekening van de financieringswet en daarnaast aan de Oosterweeluitgaven, ziekenhuisinvesteringen en de overname van de schulden van de gemeenten die fuseren.

Onze partners