In een eerste fase hebben restaurateurs de buitenluiken van het Lam Gods behandeld. Grote delen van het schilderij waren door de eeuwen heen overschilderd. Na advies van een internationale expertencommissie werd besloten om in de eerste fase over te gaan tot een meer doorgedreven behandeling waarbij de originele verflagen van Van Eyck werden blootgelegd. "Rekening houdend met het advies van de Topstukkenraad en met de mooie resultaten van de doorgedreven restauratie van de buitenpanelen, is de Vlaamse Regering dan ook van oordeel dat de binnenpanelen op dezelfde manier gerestaureerd dienen te worden als de buitenpanelen. Het Lam Gods is immers een topstuk met hoge symboolwaarde in Vlaanderen", luidt de motivatie van de Vlaamse regering, die een extra financiële inspanning doet voor de tweede en derde fase van de restauratie. De nog resterende budgetten van de initiële subsidie zullen integraal gebruikt worden voor fase 2. Daarnaast is een bijkomende financiering nodig van zo'n 150.000 euro. De Vlaamse Overheid betaalt daarvan zo'n 120.000 euro. De rest komt van het Fonds Baillet Latour. Voor de latere fase 3 (restauratie van het bovenste register van de binnenluiken) moeten nieuwe budgetten worden vrijgemaakt worden. Hiervoor zal een nieuw subsidiedossier ingediend moeten worden door de kerkfabriek. In 2019 zou de tweede fase van de restauratie voltooid zijn, net op tijd voor het Van Eyckjaar in 2020. (Belga)

In een eerste fase hebben restaurateurs de buitenluiken van het Lam Gods behandeld. Grote delen van het schilderij waren door de eeuwen heen overschilderd. Na advies van een internationale expertencommissie werd besloten om in de eerste fase over te gaan tot een meer doorgedreven behandeling waarbij de originele verflagen van Van Eyck werden blootgelegd. "Rekening houdend met het advies van de Topstukkenraad en met de mooie resultaten van de doorgedreven restauratie van de buitenpanelen, is de Vlaamse Regering dan ook van oordeel dat de binnenpanelen op dezelfde manier gerestaureerd dienen te worden als de buitenpanelen. Het Lam Gods is immers een topstuk met hoge symboolwaarde in Vlaanderen", luidt de motivatie van de Vlaamse regering, die een extra financiële inspanning doet voor de tweede en derde fase van de restauratie. De nog resterende budgetten van de initiële subsidie zullen integraal gebruikt worden voor fase 2. Daarnaast is een bijkomende financiering nodig van zo'n 150.000 euro. De Vlaamse Overheid betaalt daarvan zo'n 120.000 euro. De rest komt van het Fonds Baillet Latour. Voor de latere fase 3 (restauratie van het bovenste register van de binnenluiken) moeten nieuwe budgetten worden vrijgemaakt worden. Hiervoor zal een nieuw subsidiedossier ingediend moeten worden door de kerkfabriek. In 2019 zou de tweede fase van de restauratie voltooid zijn, net op tijd voor het Van Eyckjaar in 2020. (Belga)