Vanaf 15 februari wil Vlaanderen starten met het vaccineren in de vaccinatiecentra. De Vlaamse regering besliste eerder al om middelen vrij te maken om ervoor te zorgen dat ook mensen met mobiliteitsbeperkingen naar het vaccinatiecentrum kunnen gaan. Lokale besturen krijgen een subsidie van 0,143 euro per inwoner die door het vaccinatiecentrum wordt bediend. Met dat geld kunnen de lokale besturen afspraken maken met taxidiensten, minder mobielen centrales en andere diensten aangepast vervoer. Per vaccinatiecentrum gaat het om een gemiddeld basisbedrag van 10.000 euro per maand. De Vlaamse regering verdubbelt dat bedrag nu naar gemiddeld 20.000 door een gelijkaardig subsidiesysteem te voorzien voor vormen van collectief vervoer. "De lokale besturen kunnen naar eigen keuze beslissen hoe ze deze middelen aanwenden, hetzij via belbussen, private busbedrijven of taxidiensten", legt minister van Mobiliteit Lydia Peeters uit. Besturen kunnen de middelen dus ook perfect inzetten voor het toegankelijker maken van een halte aan een vaccinatiecentrum of voor het ter beschikking stellen van deelfietsen. Volgens de Open Vld-minister moeten de extra middelen helpen om de vaccinatiecentra maximaal bereikbaar te maken. (Belga)

Vanaf 15 februari wil Vlaanderen starten met het vaccineren in de vaccinatiecentra. De Vlaamse regering besliste eerder al om middelen vrij te maken om ervoor te zorgen dat ook mensen met mobiliteitsbeperkingen naar het vaccinatiecentrum kunnen gaan. Lokale besturen krijgen een subsidie van 0,143 euro per inwoner die door het vaccinatiecentrum wordt bediend. Met dat geld kunnen de lokale besturen afspraken maken met taxidiensten, minder mobielen centrales en andere diensten aangepast vervoer. Per vaccinatiecentrum gaat het om een gemiddeld basisbedrag van 10.000 euro per maand. De Vlaamse regering verdubbelt dat bedrag nu naar gemiddeld 20.000 door een gelijkaardig subsidiesysteem te voorzien voor vormen van collectief vervoer. "De lokale besturen kunnen naar eigen keuze beslissen hoe ze deze middelen aanwenden, hetzij via belbussen, private busbedrijven of taxidiensten", legt minister van Mobiliteit Lydia Peeters uit. Besturen kunnen de middelen dus ook perfect inzetten voor het toegankelijker maken van een halte aan een vaccinatiecentrum of voor het ter beschikking stellen van deelfietsen. Volgens de Open Vld-minister moeten de extra middelen helpen om de vaccinatiecentra maximaal bereikbaar te maken. (Belga)