Begin 2012 keurde het Vlaams Parlement een nieuw adoptiedecreet goed. Dat decreet moet een einde maken aan de grote onduidelijkheid die er nu heerst voor kandidaat-adoptieouders. De gemiddelde duur van een procedure, van bij de aanmelding tot de aankomst van het kind in België, is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Het nieuwe decreet wil de wachtlijsten aanpakken en ouders sneller duidelijkheid geven over waar ze aan toe zijn, ook als ze geen kans maken. Het decreet voorziet in de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie. Dat centrum wordt opgericht binnen Kind en Gezin en moet het coördinerende orgaan rond adoptie worden. Aan het hoofd van het centrum komt de Vlaamse adoptieambtenaar. Die functie, een mandaat voor 6 jaar, wordt binnenkort door de Vlaamse regering vacant verklaard. Bedoeling is dat het adoptiecentrum en de adoptieambtenaar worden bijgestaan door een raadgevend comité. In dat comité zetelen adoptieouders, geadopteerden, de Vlaamse kinderrechtencommissaris, ngo's en onafhankelijke deskundigen. Het raadgevend comité geeft advies op vraag van het cenrum en kan ook zelf advies geven over alle adoptieaangelegenheden. (DRM)

Begin 2012 keurde het Vlaams Parlement een nieuw adoptiedecreet goed. Dat decreet moet een einde maken aan de grote onduidelijkheid die er nu heerst voor kandidaat-adoptieouders. De gemiddelde duur van een procedure, van bij de aanmelding tot de aankomst van het kind in België, is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Het nieuwe decreet wil de wachtlijsten aanpakken en ouders sneller duidelijkheid geven over waar ze aan toe zijn, ook als ze geen kans maken. Het decreet voorziet in de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie. Dat centrum wordt opgericht binnen Kind en Gezin en moet het coördinerende orgaan rond adoptie worden. Aan het hoofd van het centrum komt de Vlaamse adoptieambtenaar. Die functie, een mandaat voor 6 jaar, wordt binnenkort door de Vlaamse regering vacant verklaard. Bedoeling is dat het adoptiecentrum en de adoptieambtenaar worden bijgestaan door een raadgevend comité. In dat comité zetelen adoptieouders, geadopteerden, de Vlaamse kinderrechtencommissaris, ngo's en onafhankelijke deskundigen. Het raadgevend comité geeft advies op vraag van het cenrum en kan ook zelf advies geven over alle adoptieaangelegenheden. (DRM)