Een slimme energiemeter is een toestel dat digitale technologie bevat waardoor het verbruik automatisch aan de netbeheerder doorgegeven wordt. Daardoor zou bijvoorbeeld de jaarlijkse manuele meteropname van de bestaande klassieke meters overbodig worden. Volgens een Europese richtlijn moeten de lidstaten uiterlijk tegen 2020 80 procent van hun elektriciteitsgebruikers uitrusten met intelligente meetsystemen, tenzij lidstaten met een kosten-batenanalyse kunnen aantonen dat het plaatsen van slimme meters niet zinvol is. Bedoeling is dat ons land zich tegen 3 september 2012 uitspreekt tegenover Europa. In Vlaanderen gaf de VREG de opdracht aan energieconsulent KEMA. Een eerste studie van KEMA uit 2008 leverde een negatief resultaat op van 389 miljoen euro. Maar KEMA deed de oefening opnieuw en kwam uit op een positief resultaat van 144 miljoen euro. Toch was Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) niet overtuigd. Zij zag nog te veel onzekerheden over de precieze kosten en baten van een algemene invoering. Afhankelijk van de gebruikte parameters kwam de studie uit op een resultaat tussen +700 miljoen euro en -300 miljoen euro. "We gaan ons niet in een avontuur storten waarvan we het einde niet kennen, maar waarvan we wel weten dat het 2 miljard euro kost", aldus Van den Bossche. De Vlaamse regering volgt Van den Bossche nu en besliste om niet over te gaan tot een algemene uitrol van de slimme meters. Dat standpunt wordt nu overgemaakt aan het federale niveau. Intussen wordt gewacht op de resultaten van een aantal lopende proefprojecten bij de netbeheerders. Daarnaast is beslist om in 2013 een nieuwe kosten-batenanalyse uit te voeren. (DIRK WAEM)

Een slimme energiemeter is een toestel dat digitale technologie bevat waardoor het verbruik automatisch aan de netbeheerder doorgegeven wordt. Daardoor zou bijvoorbeeld de jaarlijkse manuele meteropname van de bestaande klassieke meters overbodig worden. Volgens een Europese richtlijn moeten de lidstaten uiterlijk tegen 2020 80 procent van hun elektriciteitsgebruikers uitrusten met intelligente meetsystemen, tenzij lidstaten met een kosten-batenanalyse kunnen aantonen dat het plaatsen van slimme meters niet zinvol is. Bedoeling is dat ons land zich tegen 3 september 2012 uitspreekt tegenover Europa. In Vlaanderen gaf de VREG de opdracht aan energieconsulent KEMA. Een eerste studie van KEMA uit 2008 leverde een negatief resultaat op van 389 miljoen euro. Maar KEMA deed de oefening opnieuw en kwam uit op een positief resultaat van 144 miljoen euro. Toch was Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) niet overtuigd. Zij zag nog te veel onzekerheden over de precieze kosten en baten van een algemene invoering. Afhankelijk van de gebruikte parameters kwam de studie uit op een resultaat tussen +700 miljoen euro en -300 miljoen euro. "We gaan ons niet in een avontuur storten waarvan we het einde niet kennen, maar waarvan we wel weten dat het 2 miljard euro kost", aldus Van den Bossche. De Vlaamse regering volgt Van den Bossche nu en besliste om niet over te gaan tot een algemene uitrol van de slimme meters. Dat standpunt wordt nu overgemaakt aan het federale niveau. Intussen wordt gewacht op de resultaten van een aantal lopende proefprojecten bij de netbeheerders. Daarnaast is beslist om in 2013 een nieuwe kosten-batenanalyse uit te voeren. (DIRK WAEM)