In 2020 moeten in Vlaanderen minstens 5.000 publiek toegankelijke laadpunten operationeel zijn. Volgens Bothuyne is het twijfelachtig of we dat streefdoel halen. "De kans is reëel dat we stranden op 4.342", aldus de CD&V'er. Tegen 2025 voorziet de Vlaamse regering de uitrol van minimaal 30.000 publieke laadpunten en een veelvoud daarvan aan semipublieke en private laadpunten. (Belga)

In 2020 moeten in Vlaanderen minstens 5.000 publiek toegankelijke laadpunten operationeel zijn. Volgens Bothuyne is het twijfelachtig of we dat streefdoel halen. "De kans is reëel dat we stranden op 4.342", aldus de CD&V'er. Tegen 2025 voorziet de Vlaamse regering de uitrol van minimaal 30.000 publieke laadpunten en een veelvoud daarvan aan semipublieke en private laadpunten. (Belga)