Een van de meest opvallende maatregelen in het Vlaamse klimaatplan is dat er vanaf 2029 enkel nog emissievrije personenwagens en bestelwagens nieuw kunnen ingeschreven worden. Dat betekent concreet een uitdoofbeleid voor wagens op benzine en diesel. Volgens Energia gaat de Vlaamse regering daarmee in tegen het principe van energieneutraliteit en creëert het op die manier een "monipolisituatie voor elektrische wagens". De federatie spreekt van "discriminatie" van thermische wagens die volgens Energia ook op koolstofarme brandstoffen kunnen rijden. Die evolutie naar koolstofarme brandstoffen is volop bezig. Energia plaatst ook wat kanttekeningen bij de voordelen en het "groene" imago van elektrische wagens. Zo moet de bewering dat elektrische wagens vanaf 2025 goedkoper worden dan diesel- of benzinewagens genunaceerd worden omdat de subsidies voor elektrische wagens mee betaald worden door alle belastingbetalers. De federatie merkt ook op dat elektrische wagens maar net zo CO2-emissievrij zijn als de elektriciteit die ze gebruiken. Zo is momenteel nog minder dan 20 procent van de geproduceerde elektriciteit in België afkomstig van hernieuwbare bronnen. (Belga)

Een van de meest opvallende maatregelen in het Vlaamse klimaatplan is dat er vanaf 2029 enkel nog emissievrije personenwagens en bestelwagens nieuw kunnen ingeschreven worden. Dat betekent concreet een uitdoofbeleid voor wagens op benzine en diesel. Volgens Energia gaat de Vlaamse regering daarmee in tegen het principe van energieneutraliteit en creëert het op die manier een "monipolisituatie voor elektrische wagens". De federatie spreekt van "discriminatie" van thermische wagens die volgens Energia ook op koolstofarme brandstoffen kunnen rijden. Die evolutie naar koolstofarme brandstoffen is volop bezig. Energia plaatst ook wat kanttekeningen bij de voordelen en het "groene" imago van elektrische wagens. Zo moet de bewering dat elektrische wagens vanaf 2025 goedkoper worden dan diesel- of benzinewagens genunaceerd worden omdat de subsidies voor elektrische wagens mee betaald worden door alle belastingbetalers. De federatie merkt ook op dat elektrische wagens maar net zo CO2-emissievrij zijn als de elektriciteit die ze gebruiken. Zo is momenteel nog minder dan 20 procent van de geproduceerde elektriciteit in België afkomstig van hernieuwbare bronnen. (Belga)