De coronacrisis zorgt bij veel zorgvoorzieningen voor extra en onvoorziene uitgaven. Zo maken zij bijvoorbeeld buitengewone kosten voor de aankoop van extra materiaal of voor de aanpassing van hun gebouwen. Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt de Vlaamse regering nu voor de zorgsector over de brug met een compensatieregeling voor extra kosten voor gebouwen, apparatuur, uitrusting, beschermingsmateriaal, desinfecteringsproducten, testmateriaal, wasserij en speciale afvalverwerking. Uiteenlopende zorg- en welzijnsinstellingen, gaande van de ziekenhuizen tot de woonzorgcentra en de voorzieningen voor personen met een handicap, komen in aanmerking voor de compensatieregeling. Ze kunnen kiezen voor een forfaitair bedrag als tegemoetkoming. Als dat forfaitaire bedrag niet zou volstaan, kunnen ze ook een hogere compensatie krijgen, op voorwaarde dat de voorzieningen de extra kosten kunnen bewijzen. De regering raamt de maximale kostprijs van de maatregel op ongeveer 95 miljoen euro. "Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen kampen met heel wat uitdagingen in deze coronacrisis. Wat minder naar voren komt, is dat de crisis ook een stevige financiële impact heeft. Zorgen om geld is echt wel het laatste wat de zorgverleners op het terrein nodig hebben. Daarom zorgt de Vlaamse regering voor de nodige compensaties", zegt minister Beke. (Belga)

De coronacrisis zorgt bij veel zorgvoorzieningen voor extra en onvoorziene uitgaven. Zo maken zij bijvoorbeeld buitengewone kosten voor de aankoop van extra materiaal of voor de aanpassing van hun gebouwen. Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt de Vlaamse regering nu voor de zorgsector over de brug met een compensatieregeling voor extra kosten voor gebouwen, apparatuur, uitrusting, beschermingsmateriaal, desinfecteringsproducten, testmateriaal, wasserij en speciale afvalverwerking. Uiteenlopende zorg- en welzijnsinstellingen, gaande van de ziekenhuizen tot de woonzorgcentra en de voorzieningen voor personen met een handicap, komen in aanmerking voor de compensatieregeling. Ze kunnen kiezen voor een forfaitair bedrag als tegemoetkoming. Als dat forfaitaire bedrag niet zou volstaan, kunnen ze ook een hogere compensatie krijgen, op voorwaarde dat de voorzieningen de extra kosten kunnen bewijzen. De regering raamt de maximale kostprijs van de maatregel op ongeveer 95 miljoen euro. "Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen kampen met heel wat uitdagingen in deze coronacrisis. Wat minder naar voren komt, is dat de crisis ook een stevige financiële impact heeft. Zorgen om geld is echt wel het laatste wat de zorgverleners op het terrein nodig hebben. Daarom zorgt de Vlaamse regering voor de nodige compensaties", zegt minister Beke. (Belga)