Nu de ziekenhuizen verzadigd geraken, wil Vlaanderen bijspringen met buffercapaciteit. Volgens minister Beke wordt daarbij gekeken naar bestaande structuren zoals de erkende centra voor herstelverblijf en revalidatieziekenhuizen. "Hier is immers de nodige zorginfrastructuur en opgeleid personeel reeds aanwezig", aldus Beke. Concreet worden binnen elk erkend centrum voor herstelverblijf 10 bedden gereserveerd om COVID-patiënten te verzorgen. Deze gereserveerde bedden in de Centra voor Herstelverblijf worden ingezet om COVID-patiënten te verzorgen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen. In Vlaanderen zijn er negen erkende centra voor herstelverblijf. Om tien bedden te reserveren, krijgen ze een subsidie van 56 euro per dag per bed. In geval van nood kan dit omhoog naar maximaal 30 bedden per centrum. Ook de acht revalidatieziekenhuizen zullen worden ingezet om extra buffercapaciteit te creëren. Het gaat dan in eerste instantie om non-COVID patiënten en in tweede instantie post-COVID patiënten, die niet meer besmettelijk zijn. Volgens minister Beke kan Vlaanderen op die manier een kleine 400 bedden aanbieden. "Hopelijk hebben we ze niet nodig, maar we zijn alvast voorbereid", aldus Beke. (Belga)

Nu de ziekenhuizen verzadigd geraken, wil Vlaanderen bijspringen met buffercapaciteit. Volgens minister Beke wordt daarbij gekeken naar bestaande structuren zoals de erkende centra voor herstelverblijf en revalidatieziekenhuizen. "Hier is immers de nodige zorginfrastructuur en opgeleid personeel reeds aanwezig", aldus Beke. Concreet worden binnen elk erkend centrum voor herstelverblijf 10 bedden gereserveerd om COVID-patiënten te verzorgen. Deze gereserveerde bedden in de Centra voor Herstelverblijf worden ingezet om COVID-patiënten te verzorgen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen. In Vlaanderen zijn er negen erkende centra voor herstelverblijf. Om tien bedden te reserveren, krijgen ze een subsidie van 56 euro per dag per bed. In geval van nood kan dit omhoog naar maximaal 30 bedden per centrum. Ook de acht revalidatieziekenhuizen zullen worden ingezet om extra buffercapaciteit te creëren. Het gaat dan in eerste instantie om non-COVID patiënten en in tweede instantie post-COVID patiënten, die niet meer besmettelijk zijn. Volgens minister Beke kan Vlaanderen op die manier een kleine 400 bedden aanbieden. "Hopelijk hebben we ze niet nodig, maar we zijn alvast voorbereid", aldus Beke. (Belga)