De goedgekeurde maatregelen zouden goed zijn voor een hogere ambitie tegen 2030. Totnogtoe mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent ten opzichte van 2005. Om dat te halen, waren al bijkomende inspanningen nodig. Maar het huidige pakket zou garant staan voor een reductie met 40 procent.

Vanaf 2029 wordt de verkoop van nieuwe personen- of bestelwagens met verbrandingsmotoren verboden, is te horen bij het kabinet-Jambon. Daarvoor moet Vlaanderen wel de medewerking vragen van de federale regering, die eigenlijk bevoegd is voor de materie. Bovendien zijn er drie voorwaarden verbonden aan het verbod. Zo moet er een voldoende aanbod aan wagens en batterijen zijn, moet er voldoende laadinfrastructuur zijn en moet de prijs van elektrische wagens lager zijn dan die van wagens met een verbrandingsmotor. Bij N-VA wordt benadrukt dat het daarbij om de aankoopprijs gaat en dus niet de prijs inclusief de gebruikskosten

Voor de tweedehandsmarkt komt er geen verbod op verbrandingsmotoren. Zo'n verbod bestaat nergens in Europa en de tweedehandsmarkt volgt die van de nieuwe wagens, is de redenering.

Tegen 2030 wordt er gemikt op 100.000 'semi-publieke laadequivalenten'. Er komen ook meer groene bussen bij De Lijn en haar pachters. Via de kilometerheffing voor vrachtwagens zal emissievrij vrachtvervoer fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt.

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Daarvoor worden renteloze leningen beschikbaar gemaakt en er komen ook hogere premies.

Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om minstens met hybride warmtepompen te verwarmen. Die werken deels op aardgas en deels op elektriciteit. Vanaf 2026 zal bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. Er komt ook een stimulans voor warmtepompen bij bestaande woningen.

De Vlaamse regering kiest hiermee naar eigen zeggen voor een traject waarbij alle woningen tegen 2040 energiezuinig zouden moeten zijn.

Voor de landbouw wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien. 'In de landbouw gaat het om een stevige verduurzaming waarbij innovatie voorop staat', laat CD&V weten. 'Minder energieverbruik, grotere inzet op koolstofopslag en slim veestapelmanagement. De veestapel evolueert in functie van de Europese consumptietrends.'

Ook voor de industrie gaat de lat 10 procent omhoog. Er gaan geen economische subsidies meer naar bedrijven zonder klimaatplan. Daarnaast wordt er meer ingezet op het inzamelen van gebruikte producten en materialen.

Jambon maakt zich sterk dat de nieuwe maatregelen ambitie tonen, maar tegelijk haalbaar en betaalbaar blijven. 'Dat is een kwestie van de juiste evenwichten vinden', stelt hij. 'Hoe kunnen we als klein land maximaal bijdragen aan de wereldwijde klimaatproblematiek, op zo'n manier dat het voor iedereen te rechtvaardigen is.'

Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) laten de maatregelen toe om het uitgestippelde begrotingstraject te volgen. De halvering van het tekort tegen 2024 is volgens hem nog steeds mogelijk. 'Deze regering zal de factuur niet doorschuiven naar komende generaties.'

'40 procent minder uitstoot tegen 2030 is een noodzakelijke ambitie', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. 'Deze maatregelen moeten zorgen voor een gezonder en veiliger leven voor de mensen.'

Ook minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) reageert tevreden. 'Inzake transport mikken we op nog meer duurzame verplaatsingen via fiets en te voet', zegt ze. 'Fietsen is het meest CO2-vriendelijke, daarom roep ik iedereen op om te fietsen en zet ik verder in op fietsinfrastructuur.'

'Vanaf 1 januari 2019 zijn alle nieuwe wagens elektrisch en daarmee komen we aan de top van Europa, enkel Noorwegen doet beter', voegt collega Bart Somers (Open Vld) toe. 'Vanaf 2023 is nieuwbouw minstens met een hybride systeem, dus niet enkel aardgas, en vanaf 2026 zelfs volledig fossielvrij. Samen met de andere maatregelen is dit echt een ambitieus klimaatplan.'

De goedgekeurde maatregelen zouden goed zijn voor een hogere ambitie tegen 2030. Totnogtoe mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent ten opzichte van 2005. Om dat te halen, waren al bijkomende inspanningen nodig. Maar het huidige pakket zou garant staan voor een reductie met 40 procent.Vanaf 2029 wordt de verkoop van nieuwe personen- of bestelwagens met verbrandingsmotoren verboden, is te horen bij het kabinet-Jambon. Daarvoor moet Vlaanderen wel de medewerking vragen van de federale regering, die eigenlijk bevoegd is voor de materie. Bovendien zijn er drie voorwaarden verbonden aan het verbod. Zo moet er een voldoende aanbod aan wagens en batterijen zijn, moet er voldoende laadinfrastructuur zijn en moet de prijs van elektrische wagens lager zijn dan die van wagens met een verbrandingsmotor. Bij N-VA wordt benadrukt dat het daarbij om de aankoopprijs gaat en dus niet de prijs inclusief de gebruikskostenVoor de tweedehandsmarkt komt er geen verbod op verbrandingsmotoren. Zo'n verbod bestaat nergens in Europa en de tweedehandsmarkt volgt die van de nieuwe wagens, is de redenering. Tegen 2030 wordt er gemikt op 100.000 'semi-publieke laadequivalenten'. Er komen ook meer groene bussen bij De Lijn en haar pachters. Via de kilometerheffing voor vrachtwagens zal emissievrij vrachtvervoer fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Daarvoor worden renteloze leningen beschikbaar gemaakt en er komen ook hogere premies. Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om minstens met hybride warmtepompen te verwarmen. Die werken deels op aardgas en deels op elektriciteit. Vanaf 2026 zal bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. Er komt ook een stimulans voor warmtepompen bij bestaande woningen. De Vlaamse regering kiest hiermee naar eigen zeggen voor een traject waarbij alle woningen tegen 2040 energiezuinig zouden moeten zijn. Voor de landbouw wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien. 'In de landbouw gaat het om een stevige verduurzaming waarbij innovatie voorop staat', laat CD&V weten. 'Minder energieverbruik, grotere inzet op koolstofopslag en slim veestapelmanagement. De veestapel evolueert in functie van de Europese consumptietrends.' Ook voor de industrie gaat de lat 10 procent omhoog. Er gaan geen economische subsidies meer naar bedrijven zonder klimaatplan. Daarnaast wordt er meer ingezet op het inzamelen van gebruikte producten en materialen. Jambon maakt zich sterk dat de nieuwe maatregelen ambitie tonen, maar tegelijk haalbaar en betaalbaar blijven. 'Dat is een kwestie van de juiste evenwichten vinden', stelt hij. 'Hoe kunnen we als klein land maximaal bijdragen aan de wereldwijde klimaatproblematiek, op zo'n manier dat het voor iedereen te rechtvaardigen is.' Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) laten de maatregelen toe om het uitgestippelde begrotingstraject te volgen. De halvering van het tekort tegen 2024 is volgens hem nog steeds mogelijk. 'Deze regering zal de factuur niet doorschuiven naar komende generaties.' '40 procent minder uitstoot tegen 2030 is een noodzakelijke ambitie', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. 'Deze maatregelen moeten zorgen voor een gezonder en veiliger leven voor de mensen.' Ook minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) reageert tevreden. 'Inzake transport mikken we op nog meer duurzame verplaatsingen via fiets en te voet', zegt ze. 'Fietsen is het meest CO2-vriendelijke, daarom roep ik iedereen op om te fietsen en zet ik verder in op fietsinfrastructuur.' 'Vanaf 1 januari 2019 zijn alle nieuwe wagens elektrisch en daarmee komen we aan de top van Europa, enkel Noorwegen doet beter', voegt collega Bart Somers (Open Vld) toe. 'Vanaf 2023 is nieuwbouw minstens met een hybride systeem, dus niet enkel aardgas, en vanaf 2026 zelfs volledig fossielvrij. Samen met de andere maatregelen is dit echt een ambitieus klimaatplan.'