De Vlaamse regering wil tegen 2020 tienduizend bijkomende plaatsen creëren in de kinderopvang.

Dat staat in een visienota van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die de regering heeft goedgekeurd. Ze moet de basis vormen voor een kaderdecreet kinderopvang dat in 2012 moet klaar zijn.

De zogenaamde Europese Barcelonanorm bepaalt dat 33 procent van de kinderen jonger dan drie jaar een plaats moet vinden in de formele kinderopvang (erkend of met een attest van toezicht).

De Vlaamse kinderopvang zit nu aan 45 procent. Tegen 2016 wil de Vlaamse regering evolueren naar 50 procent en tegen 2020 naar 100 procent. Dat betekent dat er tegen dat jaar tienduizend plaatsen moeten bijkomen.

Geen kinderopvang zonder vergunning

Volgens Vandeurzen is kinderopvang iets fundamenteels dat voor alle ouders beschikbaar moet zijn, binnen een redelijke termijn en in hun buurt.

Vandeurzen wil dat de gemeenten een grotere rol spelen. Zo
zullen er lokale loketten kinderopvang opgericht worden die vraag en aanbod coördineren.

In de toekomst zal het onmogelijk worden om nog kinderopvang te organiseren zonder vergunning van Kind en Gezin. Nu kan dat nog wel.

De Vlaamse regering wil tegen 2020 tienduizend bijkomende plaatsen creëren in de kinderopvang.Dat staat in een visienota van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die de regering heeft goedgekeurd. Ze moet de basis vormen voor een kaderdecreet kinderopvang dat in 2012 moet klaar zijn. De zogenaamde Europese Barcelonanorm bepaalt dat 33 procent van de kinderen jonger dan drie jaar een plaats moet vinden in de formele kinderopvang (erkend of met een attest van toezicht).De Vlaamse kinderopvang zit nu aan 45 procent. Tegen 2016 wil de Vlaamse regering evolueren naar 50 procent en tegen 2020 naar 100 procent. Dat betekent dat er tegen dat jaar tienduizend plaatsen moeten bijkomen.Geen kinderopvang zonder vergunningVolgens Vandeurzen is kinderopvang iets fundamenteels dat voor alle ouders beschikbaar moet zijn, binnen een redelijke termijn en in hun buurt.Vandeurzen wil dat de gemeenten een grotere rol spelen. Zo zullen er lokale loketten kinderopvang opgericht worden die vraag en aanbod coördineren. In de toekomst zal het onmogelijk worden om nog kinderopvang te organiseren zonder vergunning van Kind en Gezin. Nu kan dat nog wel.